رده:جانداران پدیدآمده در پیشین‌زیستی - زبان‌های دیگر