رده:درگذشتگان به علت بیماری عفونی در فرانسه - زبان‌های دیگر