ریکاردو (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۷۶) - زبان‌های دیگر