طبقه‌بندی فلین - زبان‌های دیگر

طبقه‌بندی فلین در ۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به طبقه‌بندی فلین.

زبان‌ها