فهرست مجارستانی‌های برنده جایزه نوبل - زبان‌های دیگر