مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک ۱۹۹۴ - زبان‌های دیگر