سیاههٔ اختیارات کاربر

این سیاههٔ تغییرات اختیارات کاربر است.

سیاهه‌ها
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر  | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۶ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Sheiningdark را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: درج مطالب نامفهوم) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۲ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار ممد شیرازی را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۵ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Arminmagh را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۸ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Mmvosuqi را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۲ MMjexDo بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از (هیچ) به کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۱ Behzad39 بحث مشارکت‌ها دسترسی Shahnamk را از گروه بازبینی‌کننده به ویکی‌بان (موقت، تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۱) و بازبینی‌کننده تغییر داد (ویژه:تفاوت/30237893)
 • ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۲ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Juyolo Lpo را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: زاپاس کاربر:جواد رمضانی شوراب)
 • ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۵۹ Behzad39 بحث مشارکت‌ها دسترسی Crystal59 را از گروه گشت خودکار و کاربر تأییدشدهٔ پایدار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و گشت‌زن تغییر داد (مقالات عالی و کاملا استاندارد)
 • ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۸ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Armin shafagh را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۸ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Armin shafagh را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۱ Arash.pt بحث مشارکت‌ها دسترسی خاچی را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و گشت‌زن تغییر داد (سواستفاده از دسترسی واگردانی. توضیح در Special:Diff/30006598/30231869)
 • ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۵ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Erfanaghagoli را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: درج مطالب نامفهوم) برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۱۰ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Detectivejackstory را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۲ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Alishahmoradi2 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۹ Mohammadcmpir بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از (هیچ) به کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۵ Arada Sarkisian بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از (هیچ) به کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۹ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار سینا جعفری نژاد را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: درج مطالب نامفهوم) برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۰ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Ali alex1367 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۰۲ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Alissd را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۷ Arash.pt بحث مشارکت‌ها دسترسی پاتريشيا67 را از گروه گشت خودکار و کاربر تأییدشدهٔ پایدار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و گشت‌زن تغییر داد (درخواست در وپ:دبد/گز)
 • ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۲ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی Cgl02 را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و واگردان به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، واگردان و گشت‌زن تغییر داد (فعال در نگهبانی.)
 • ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۶ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی HECTOR LAD را از گروه کاربر تأییدشدهٔ پایدار به کاربر تأییدشدهٔ پایدار و گشت خودکار تغییر داد (ویرایش‌هایشان نیازی به گشت ندارد)
 • ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۰ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Adijoon را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۷ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Zeropiki را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۹ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار AlirezQla را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۱ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Parsaakbari717 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۴ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Mohamad salehpoort را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۴ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Mohamad salehpoort را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۸ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار ممد558428 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۲۸ Arash.pt بحث مشارکت‌ها دسترسی Editor7798 را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و گشت‌زن به کاربر تأییدشدهٔ پایدار تغییر داد (درخواست کاربر در Special:Diff/30203383/30203768)
 • ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۹ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار محمدامین فدائی را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۰ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Matinmajhool را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۲ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار محمد صالح رحیمی را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی در صفحه‌های کاربری و بحث کاربری) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۶ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار ZZX298 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۷ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Diana izadi84 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۹ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار AWomanInTheDark را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۶ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Bardia.j را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۴ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Adardari1385 را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۰۱ Mehdi Parkuhi بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از (هیچ) به کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۳ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Mohssen mohammadi را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۵ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار زاپاسم را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 • ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۲ DejaVu بحث مشارکت‌ها دسترسی تاورنیه را از گروه گشت خودکار و کاربر تأییدشدهٔ پایدار به گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار و گشت‌زن تغییر داد (رصد تغییرات اخیر، آشنا با استاندارهای ویرایشی برای بررسی ویرایش دیگران)
 • ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۷ Dandrit بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از (هیچ) به کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۴ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Gonoamir را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۲۹ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Mrtafreshi را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۶ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار 77950066a را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش)
 • ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۷ مهرنگار بحث مشارکت‌ها دسترسی WASP-Outis را از گروه گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن و واگردان به ویکی‌بان (موقت، تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۷)، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، واگردان و معافیت از قطع دسترسی آی‌پی تغییر داد (ویکی‌پدیا:درخواست برای دسترسی/ویکی‌بان/WASP-Outis)
 • ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۵۴ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Mojtabairan را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۸ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Dotanmizo را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 • ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۴۵ پالایهٔ ویرایش بحث مشارکت‌ها تأییدشدگی خودکار Perapolis qahreman را برای مدت ۵ روز را به تأخیر انداخت (تأییدشدگی خودکار برای این کاربر به تأخیر انداخته شد. توضیح قانون: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش) برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر  | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)