صفحه‌های یتیم

داده‌های زیر در حافظهٔ نهانی وجود دارند و آخرین بار در ‏۱ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۲ روزآمدسازی شده‌اند. حداکثر ۵٬۰۰۰ نتیجه در حافظهٔ نهانی موجود است.

به صفحه‌های زیر از هیچ صفحهٔ دیگری در این ویکی پیوند داده نشده‌است:

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی  | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. +۴۴
 2. AKAP8
 3. ANGPTL3
 4. APIP
 5. BAN2401
 6. C1orf21
 7. C21orf33
 8. CIITA
 9. CUL7
 10. Card scheme
 11. EIF1AY
 12. EIF3G
 13. FBT-2
 14. FYB
 15. GDF1
 16. GET4
 17. GPR110
 18. GPR111
 19. GPR112
 20. GPR113
 21. GPR114
 22. GPR115
 23. GPR123
 24. GPR124
 25. GPR125
 26. GPR128
 27. GPR144
 28. GPR155
 29. GPR157
 30. GPR56
 31. GPR64
 32. GPR97
 33. GPR98
 34. HP-35
 35. Hardware architecture
 36. IgSF CAM
 37. KDM5D
 38. KLF8
 39. MAP2K1
 40. MAP3K10
 41. MTR (نرم‌افزار)
 42. NOD1
 43. NOD2
 44. Nav1.3
 45. Nav1.5
 46. P2RY11
 47. PCSK9
 48. PREX2
 49. PRKY
 50. PRMT1

نمایش (۵۰تای قبلی  | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)