اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: طباطبا
  • ثبت شده: ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۴۲ (۵ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۴
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۴۲حساب تازه(؟)۱۳
login.wikimedia.org‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰