اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Anahid2010
  • ثبت شده: ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۰۶ (۷ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۰۶حساب تازه(؟)۱۱
incubator.wikimedia.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikipedia.org‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۰:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikipedia.org‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰