اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Fazleddin gharajeh
  • ثبت شده: ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۳ (۲ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۷
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۲۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۳حساب تازه(؟)۱۳
fa.wikibooks.org‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikisource.org‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰