اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
 • نام کاربری: James-ghambin
 • ثبت شده: ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۴ (۱۷ ماه قبل)
 • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۶۰
 • تعداد حساب‌های متصل: ۱۵
 • قفل شده: بله
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ast.wikipedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bi.wikipedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۴حساب تازه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: Abusing multiple accounts
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۲۲
ckb.wikipedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۸
de.wikipedia.org‏۲ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: دور زدن قطع دسترسی: و گزارش در تام
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۹
fi.wikipedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: Spam/Advertising: xwiki abuse
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۱
login.wikimedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikipedia.org‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰