اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Jooyanisaeedbiniaz
  • ثبت شده: ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷ (۴ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷حساب تازه(؟)۳
login.wikimedia.org‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰