اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Mahdic5d80
  • ثبت شده: ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۰۹ (۱۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
ar.wikipedia.org‏۵ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
beta.wikiversity.org‏۳ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۷ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۲:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۱۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۲۳ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۲۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۸ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
fa.wikibooks.org‏۲۴ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۰۹تأییدشده با رمز عبور(؟)۱
fa.wikisource.org‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۷ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۴ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۴ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۲۳ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰