اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Opslsskmm
  • ثبت شده: ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۵ (۶ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۹
  • تعداد حساب‌های متصل: ۳
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۵حساب تازه(؟)نامحدود بسته شده‌است.
دلیل: دور زدن قطع دسترسی
  • ویرایش (کل ویکی)
  • امکان ایجاد حساب غیرفعال شد
۹
login.wikimedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰