اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Sabeti01
  • ثبت شده: ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۴
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴حساب تازه(؟)۴
login.wikimedia.org‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰