اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Tidallizy
  • ثبت شده: ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸ (۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۷
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸حساب تازه(؟)۷
login.wikimedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰