ویکی‌پدیای کریول آییسینی

ویکی‌پدیای کریول آییسینی یا هاییتیایی نسخهٔ هاییتیایی (کریول آییسینی) وب‌گاه ویکی‌پدیا است. زبان هاییتیایی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۱۱ از نظر تعداد مقالات در ردهٔ پنجاهم ویکی‌پدیاها قرار گرفته‌است.

Favicon of Wikipedia ویکی‌پدیای کریول آییسینی (هاییتیایی)
گونه وبگاه
دانشنامه برخط
در دسترس به زبانکریول آییسینی
ستادفلوریدا
مالکبنیاد ویکی‌مدیا
وبگاه
تجاری؟نه
نیاز به ثبت ناماختیاری

پیوند به بیرون ویرایش

منابع ویرایش