ویکی‌پدیا:ارزیابی مقاله‌های حسابداری/دستورالعمل

دستورالعملویرایش

  1. اگر در صفحه بحث مقاله مورد ارزیابی الگوهای {{رتب}} و {{بصب}} نیست، این دو الگو باید پیش از موارد زیر افزوده شوند.
  2. برای درجه‌بندی از این کد در صفحه بحث مقاله استفاده کنید:
{{وپ-حس|کلاس= |اهمیت= }}
  • که پرچم اولیه را با علامت پرسش نشان می‌دهد
{{وپ-پز|کلاس=عالی |اهمیت=بالا }}
  • درجه‎بندی‎شده در کلاس عالی با اهمیت بالا را نشان می‌دهد