ویکی‌پدیا:ارزیابی مقاله‌های حسابداری/کلیات

ارزیابی مقاله‌های حسابداری

به بخش ارزیابی مقاله‌های حسابداری خوش آمدید. این بخش تلاشی است از سوی ویکی‌پروژه حسابداری. این بخش به ارزیابی کیفی مقاله‌های حسابداری ویکی‌پدیا می‌پردازد. این بخش در راستای اهداف وپ:ویکی‌پروژه ارزیابی فعالیت می‌کند. در این راستا، هدف اصلی کمک به شناسایی مشارکت‌های برجسته و عنوان‌هایی است که نیاز به کار بیش‎تر دارند.

این ارزیابی‌ها با استفاده از الگوی‌های ویژه پروژه انجام می‎شود: {{ویکی‌پروژه حسابداری}}. در نتیجه، مقاله‌ها در رده مربوط (رده:ویکی‌پروژه حسابداری) بر اساس کیفیت و اهمیت طبقه‎بندی می‎شوند و می‌توان فهرست‌های کاری مناسب را به‎طور خودکار ایجاد کرد.

همه مقاله‎ها باید از شیوه‌نامه پیروی کنند. هم اکنون، درجه‌بندی خوب و برگزیده نیاز به رسیدن به اجماع در نظرخواهی‌های عمومی ویکی‌پدیا دارد. مقاله‌های رده عالی مقاله‌هایی هستند که به‎خوبی نوشته شده‎ باشند و مطلب را به‎خوبی پوشش داده باشند.