ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوم

در این رای‌گیری اعضای دور دوم هیئت نظارت انتخاب خواهند شد. برای مشاهده رای‌گیری پیشین به وپ:ناظر۱ مراجعه کنید.

راالگو:ي ندهالگو:يد تمام شده‌است

زمان‌بندی

زمان حاضر:۱۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ‏۱۲:۰۹
پاکسازی
شنبه یک‌شنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
۰۱  اکتبر
۰۹ مهر
۰۲
۱۰
۰۳
۱۱
۰۴
۱۲
۰۵
۱۳
۰۶
۱۴
۰۷
۱۵
مدت زمان اعلام نامزدی
۰۸
۱۶
۰۹
۱۷
۱۰
۱۸
۱۱
۱۹
۱۲
۲۰
۱۳
۲۱
۱۴
۲۲
مدت زمان اعلام نامزدی
۱۵
۲۳
۱۶
۲۴
۱۷
۲۵
۱۸
۲۶
۱۹
۲۷
۲۰
۲۸
۲۱
۲۹
زمان توقف زمان رای‌گیری
۲۲
۳۰
۲۳
۰۱ آبان
۲۴
۰۲
۲۵
۰۳
۲۶
۰۴
۲۷
۰۵
۲۸
۰۶
زمان رای‌گیری
۲۹
۰۷
۳۰
۰۸
۳۱
۰۹
۰۱  نوامبر
۱۰
۰۲
۱۱
۰۳
۱۲
۰۴
۱۳
زمان رای‌گیری زمان جمع‌بندی

فهرست نامزدها

فهرست نامزدها(به ترتیب الفبایی) به صورت زیر است:

این آمار در مدت رای‌گیری هر ساعت به طور خودکار توسط ربات به‌روز می‌شد. اکنون که رای‌گیری پایان یافته تنها دیوان‌سالاران مجاز به تغییر این جدول هستند.
# نام کاربری بحث مشارکت‌ها مدیر است؟ صفحه رای‌گیری
(مو=موافقان،مخ=مخالفان
ن=نظرات)
موافقان مخالفان اجماع(٪) رای دهید
۱ ایرانی بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۲۸ ۰ ۱۰۰

 موافق مخالف

۲ Behaafarid بحث مشارکت‌ها بله صفحه رای‌گیری(مومخن) ۳۵ ۵ ۸۷٫۵

 موافق مخالف

۳ Surena بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخن) ۲۶ ۴ ۸۶٫۶۷

 موافق مخالف

۴ In fact بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۲۳ ۳ ۸۸٫۴۶

 موافق مخالف

۵ Abtinb بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۳۲ ۶ ۸۴٫۲۱

 موافق مخالف

۶ Sahehco بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۲۲ ۵ ۸۱٫۴۸

 موافق مخالف

۷ PHoBiA بحث مشارکت‌ها بله صفحه رای‌گیری(مومخ) ۳۳ ۹ ۷۸٫۵۷

 موافق مخالف

۸ Ariobarzan بحث مشارکت‌ها بله صفحه رای‌گیری(مومخ) ۲۹ ۹ ۷۶٫۳۲

 موافق مخالف

۹ آرش بحث مشارکت‌ها بله صفحه رای‌گیری(مومخن) ۳۶ ۱۲ ۷۵

 موافق مخالف

۱۰ R0stam بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۱۵ ۵ ۷۵

 موافق مخالف

۱۱ مانفی بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۱۵ ۶ ۷۱٫۴۳

 موافق مخالف

۱۲ Kamix بحث مشارکت‌ها بله صفحه رای‌گیری(مومخن) ۲۳ ۱۲ ۶۵٫۷۱

 موافق مخالف

۱۳ Behtis بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخن) ۱۱ ۸ ۵۷٫۸۹

 موافق مخالف

۱۴ Ahura21 بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخن) ۸ ۶ ۵۷٫۱۴

 موافق مخالف

۱۵ AliReza بحث مشارکت‌ها خیر صفحه رای‌گیری(مومخ) ۸ ۳ ۷۲٫۷۳

 موافق مخالف

^ رای ندهید! رای‌گیری پایان یافته‌است.

راهنمای جدول
  عضو اصلی
  عضو علی‌البدل
  ناموفق
  ناموفق به خاطر کمبود مشارکت


رای‌دادن

I پیش از رای‌دادن
  • نخست بررسی کنید که آیا واجد شرایط رای‌دادن هستید. برای این کار بر این پیوند کلیک کرده، نام کاربریتان را وارد کنید.
  • از انجام هرگونه بحث رفت‌وبرگشتی پرهیز کرده و نزاکت را رعایت کنید.
  • زاپاس‌بازی در رأی‌گیری ممنوع است و تخلف از آن قطع‌دسترسی بلندمدت برای صاحب حساب در پی خواهد داشت.
II روش
  • به صفحهٔ مخصوص رای‌گیری هر کاربر بروید.
  • در بالای صفحه، الگویی وجود دارد که به شما کمک می‌کند.
  • در غیر این صورت باید صفحه مخصوص رای‌گیری آن کاربر را ویرایش کنید. در صورتی که موافق هستید به پایان فهرست موافقان بیفزایید:
# {{رای هیئت نظارت ششم|1=نام کاربری شما|رای=موافق}}--~~~~

برای اعلام مخالفت به انتهای فهرست مخالفان بیفزایید:

# {{رای هیئت نظارت ششم|1=نام کاربری شما|رای=مخالف}}--~~~~
III در هنگام رای‌گیری
  • در صفحه رای‌گیری تنها می‌توانید رای بدهید و کاربران نمی‌توانند نظر بدهند. هرگونه نظری در صفحه رای‌گیری پاک خواهد شد. برای نظردادن می‌توانید صفحه بحث رای‌گیری کاربر به‌کار گیرید.
  • هرگونه حمله شخصی و اخلال در روند رای‌گیری قطع دسترسی به همراه خواهد داشت.