ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور چهارم/In fact

Dialog-stop-hand.svg

این رأی‌گیری پایان یافته‌است. لطفاً دیگر در آن ویرایش نکنید. از مشارکت شما ممنونیم.


In fact (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته)

موافقان

 1.   موافق نوژن (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏نوژن نوژن (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۳:۰۶ (UTC)[]
 2.   موافق Arash.pt (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Taranet)‏Arash.pt ARASH PT  بحث  ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۰۷ (UTC)[]
 3.   موافق Ahura21 (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط PHoBiA)‏Ahura21--اهورا ♠ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)[]
 4.   موافق Calak (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط PHoBiA)‏Calak چالاکБаҳс ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)[]
 5.   موافق Oyakmohsen (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Oyakmohsen Oyakmohsen (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)[]
 6.   موافق ZxxZxxZ (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Taranet)‏ZxxZxxZ Z ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)[]
 7.   موافق Taranet (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mahan)‏Taranet--Taranet (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)[]
 8.   موافق Mahdiz (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط PHoBiA)‏Mahdiz /مهدیگپ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC)[]
 9.   موافق Freshman404 (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط PHoBiA)‏Freshman404 Freshman404 Talkا ۲۶ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۳۹ (به وقت تهران) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)[]
 10.   موافق Alborz Fallah (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Taranet)‏Alborz Fallah Alborz Fallah (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)[]
 11.   موافق ارژنگ (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏ارژنگ ارژنـگ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)[]
 12.   موافق Raatin (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Raatin راتین (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۳۷ (UTC)[]
 13.   موافق پاناروما (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏پاناروما پاناروما گفتمان ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)[]
 14.   موافق In twilight (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏In twilight بامداد (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۰۸ (UTC)[]
 15.   موافق Wiki1391 (وضعیت رأی:   پذیرفته‌نشدهتوسط آرش)‏ Wiki1391 (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۴ (UTC)[]
 16.   موافق Behnam mancini (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏Behnam mancini Behnam mancini (بحث) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۲۹ (UTC)[]
 17.   موافق مهدی مدیحی (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏مهدی مدیحی مهدی مدیحی |•_•| ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۳۱ (UTC)[]
 18.   موافق Movyn (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Movynماوین/بحث ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)[]
 19.   موافق محمدعلی بختیاری (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏محمدعلی بختیاری محمدعلی بختیاری (بحث) ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۳۱ (UTC)[]
 20.   موافق Kasir (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Kasir Kasir بحث ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۰۳ (UTC)[]
 21.   موافق Armanjafari (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Armanjafari Arman Jafari ☺گفتگو ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)[]
 22.   موافق درفش کاویانی (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏درفش کاویانی درفش کاویانی (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)[]
 23.   موافق KhabarNegar (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏KhabarNegar KhabarNegar خبرنگار ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۲۹ (UTC)[]
 24.   موافق Yamaha5 (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Yamaha5 Yamaha5 (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)[]
 25.   موافق Pouyana (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏Pouyana پویان (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۹ (UTC)[]
 26.   موافق Lipad (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏Lipad LipaDیه چیزی بگو پَ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)[]
 27.   موافق Mehran (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط درفش کاویانی)‏Mehranمـهـران گفتمان● ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۳۲ (UTC)[]

مخالفان

 1.   مخالف Diako1971 (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏Diako1971  دیاکو « بحث » ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۳:۲۷ (UTC)[]
 2.   مخالف دالبا (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Mehran)‏دالبا -- دالبا ۲۶ شهریور ۱۳۹۲/ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۳:۳۵ (UTC)[]
 3.   مخالف Sicaspi (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Taranet)‏Sicaspi--صفدرقلی (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)[]
 4.   مخالف Milad (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط Taranet)‏Milad Milad (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)[]
 5.   مخالف MRG90 (وضعیت رأی:   پذیرفته‌شدهتوسط ارژنگ)‏MRG90 وهاب (گپ) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)[]