ویکی‌پدیا:اندازه بر حسب جلد

انگاشت‌هاویرایش

این تصویر می‌تواند آرمانی باشد برای هر ویکی‌پدیا.
  • آمار موجود در صفحه نشان می‌دهد که ۱۱۳٬۱۹۸٬۲۳۴ واژه در حدود ۳۵۰٬۰۰۰ مقاله در ویکی‌پدیای فارسی وجود دارد (تا ژانویهٔ ۲۰۱۴) که میانگین ۳۴۳٫۵ واژه در هر مقاله را به‌دست می‌دهد.
  • منبع پیشین همچنین حاکی‌ست این ۲۳٫۴ میلیون واژه، حجمی برابر ۲۹۰ مگابایت (=۳۰۴۰۸۷۰۴۰ بایت) دارند که آمار ۱۳٫۰۰ بایت/واژه را ارائه می‌دهد. اَسکی از هر بایت برای یک کاراکتر استفاده می‌کند. اما با توجه به اینکه زبان فارسی است، فرمت یونیکد خواهد بود. هر کاراکتر در یونیکد ۲ بایت طول دارد؛ بنابراین، هر واژه شامل ۷٫۰۰ کاراکتر می‌شود. اما چون در این آمار نشانه‌گذارها هم در نظر گرفته شده‌اند، اگر آن‌ها را کم کنیم به عدد منطقی‌ترِ ۶ کاراکتر بر واژه می‌رسیم. (از این ۶ کاراکتر یک کاراکتر آن فاصله است)
  • به‌هرحال، هم‌اکنون ۶۳۰٬۷۹۲ مقاله وجود دارد، که تعداد واژه‌ها را ۲۱۶٬۶۷۷٬۰۵۲ و تعداد کاراکترها را ۱٬۳۰۰٬۰۶۲٬۳۱۲ نشان می‌دهد.
  • برای هر جلد می‌توان ۲۵ سانتی‌متر طول، ۵ سانتی‌متر قطر، ۵۰۰ برگه، ۲ صفحه در هر برگه، دو ستون در هر ردیف، ۵۰ کاراکتر در هر سطر در نظر گرفت. پس هر جلد شامل ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ کاراکتر یا ۱٬۳۳۳٬۳۳۳ واژه است.
  • این یعنی ویکی‌پدیای فارسی در حال حاضر برابر با ۱۶۲٫۵ جلد دانشنامهٔ بریتانیکا است.
  • بررسی دوباره: دانشنامهٔ بریتانیکا ۴۴ میلیون واژه در ۳۲ جلد دارد، یا ۱٬۳۷۵٬۰۰۰ واژه در هر جلد. به این ترتیب ویکی‌پدیای فارسی ۱۵۷ جلد خواهد بود.
  • منبع: کاربر:Carl/قفسه کتاب

نتیجه‌گیریویرایش

  • ۴۵۴٬۳۸۱ ارجاع به منبع به کمک <ref></ref> یعنی به صورت میانگین هر مقاله بیش از ۱ ارجاع دارد.
  • طبق فرمول‌های مذکور، ویکی‌پدیای فارسی معادل حدود ۸۴٫۵ جلد کتاب ۵۰۰ برگی است. (لغت‌نامهٔ دهخدا ۵۴ جلد (جزوه) است) طبق فرمول ذکرشده در هر صفحه ۱۳۰۰ واژه است که آن را تست کردم با فونت ۱۰ Arial می‌شد ۸۲۰ واژه، و اگر با ۸۲۰ واژه محاسبه کنیم می‌شود ۱۳۶ کتاب ۱۰۰۰ صفحه‌ای! (بدون عکس و جدول و نمودار)
  • ۳۴۳٫۵ واژه به‌ازای هر مقاله در ویکی‌پدیای فارسی داریم (قبلاً ۲۵۷ واژه در هر مقاله بود، یعنی ۳۳٪ حجم مقالات افزایش یافته‌است)

اندازهٔ کنونی ویکی‌پدیای فارسی بر حسب جلد، مطابق محاسبات منطقی تقریبی.

۱۲۹ کتاب