ویکی‌پدیا:بی‌ادب نباشید

علامت شست پایین به بی‌ادبی

وقتی بحث در صفحه بحث مقاله ای داغ می‌شود، ممکن است به سادگی بی‌ادب بودن را با به اشتراک گذاشتن عقیده تان اشتباه بگیرید. می‌خواهیم نظرمان را منتقل کنیم، بنابراین سعی می‌کنیم هر آنچه می‌توانیم بکنیم تا دیگری را با خود موافق سازیم. همچنین استرس ویرایشگری و تلاش برای ارتقای ویکی‌پدیا ممکن است گاهی بر ما چیره شود. در سایر مواقع، افراد عامدانه بی‌ادب اند تا بتوانند عکس العملی جلب کنند و شخص دیگر را برآشفته سازند. این نوع رفتار نامناسب، ناپخته، است و می‌تواند خصوصاً به تازه واردان آسیب زننده باشد. اگر مطمئن نیستید چیزی که می‌نویسید شخص دیگری را آسیب می‌زند و به او برمی‌خورد— ننویسیدش

جستارهای وابستهویرایش