ویکی‌پدیا:تار/کپی ناوباکس

در این صفحه درخواستهای کپی الگو ناوباکس به زیر صفحه‌هایش به وسیله ربات انجام می‌گیرد. لطفا به روش زیر درخواست خود را اعلام نمایید.

==الگو:فلان==
لطفا {{الگو|فلان}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از
*
*
*
~~~~

راهنما:ربات‌دارانی که سیستم عامل لینوکس دارند و قصد کمک در این بخش را دارند (در صورتی که پرچم برای این کار دریافت کرده‌اند) به راهنمای شروع ربات بخش add_text مراجعه کنند. سلام وخسته نباشید لطفا جمعیت روستای ورکات را رفع ایراد کنید که به اشتباه ۵۶۷نفر عنوان شده که جمعیت این روستا بالغ بر ۱۴۰۹نفر میباشد

الگو:آب‌های استان فارسویرایش

لطفا {{آب‌های استان فارس}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

رضا ۱۶۱۵ / ب ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۱ (UTC)

الگو:معمر قذافیویرایش

لطفا {{معمر قذافی}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

رضا ۱۶۱۵ / ب ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)

الگو:نصف‌النهارهاویرایش

لطفا {{نصف‌النهارها}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

رضا ۱۶۱۵ / ب ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۸ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۸۸ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۸۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۰ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۴ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۴}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۰ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۲۰۰۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۶ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۲ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۸۰ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۸۰ ‏}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۶۸ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام ملت‌های اروپا ۱۹۶۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال هلند در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال هلند در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۰ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۱ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)

  مهدیگپ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)

الگو:علم اقتصادویرایش

لطفا {{علم اقتصاد}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • هیچ

محمد ۳۰ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۰۷:۳۸ (ایران)

الگو:نوار جانبی علم اقتصادویرایش

لطفا {{نوار جانبی علم اقتصاد}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • هیچ

محمد ۳۰ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۰۷:۳۸ (ایران)

  Milad (بحث) ‏۶ اوت ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)

الگو:اقتصاد خردویرایش

لطفا {{اقتصاد خرد}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • هیچ

محمد ۳۰ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۰۷:۳۸ (ایران)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۴}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۶}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۰ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۵۰}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۳۸}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۳۴ ‏ویرایش

لطفا {{ترکیب تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی فوتبال ۱۹۳۴}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

الگو:شهرهای استونیویرایش

لطفا {{شهرهای استونی}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

Kasir بحث ‏۱ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)

  چالاکБаҳс ‏۲ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)

الگو:سوباروویرایش

لطفا {{سوبارو}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

JeeputerTalk|Edits ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۸ (UTC)

الگو:سوبارو (اولیه)ویرایش

لطفا {{سوبارو (اولیه)}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

JeeputerTalk|Edits ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۸ (UTC)

الگو:پیشرانهویرایش

بحث زیر پایان یافته‌است و به‌زودی بایگانی خواهد شد.

لطفا {{پیشرانه}} را به زیر مقاله‌هایش کپی کنید.تغییر مسیرهای موجود به این الگو عبارتند از

 • ندارد

JeeputerTalk|Edits ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۲۴ (UTC)