ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست حذف تصویر (رباتیک)

این صفحه برای درخواست حذف خودکار تصاویر در ویکی‌پدیای فارسی به کار می‌رود. توجه کنید فقط کاربران عضو گروه بازبین‌گران تصویر می‌توانند از این صفحه استفاده کنند.
لطفاً درخواست‌های خود را به صورت زیر وارد کنید.

*نام تصویر۱---دلیل۱
*نام تصویر۲---دلیل۲
*نام تصویر۳---دلیل۳

فهرست دلایل قابل‌قبول برای ربات به صورت زیر است:

دلیل به معنی توضیح
F1 تکراری ۱-باید حتما ذکر کنید این تصویر تکراری از چه تصویری است.
۲-تصویری که می‌خواهید حذف شود باید حتما کوچکتر یا هم‌اندازه تصویر مذکور باشد
۳-هیستوگرام آنها بررسی می‌شود و از منطق فازی پیروی می‌کند. در صورتی تصاویر خیلی نزدیک را حذف نمی‌کند به امیر بگویید تا عدد را کم کند.
F2 تصویر خراب ربات تلاش می‌کند تا تصویر را باز کند و اطلاعاتش را بخواند اما ممکن است تصویر خراب را بتواند بخواند و حذف نکند.
F4 حق تکثیر یا منبع نامعلوم باید حداقل هفت روز از زدن برچسب حق تکثیر تصویر نامعلوم یا منبع تصویر نامعلوم بگذرد.
F5 تصویر منصفانه یتیم ۱-ربات بررسی می‌کند که آیا منصفانه است و آیا در هیچ مقاله‌ای استفاده نشده‌است.
۲- هفت روز باید از برچسب deletable file یا orphaned fair use بگذرد
F8 تصویر تکراری با تصویری در انبار مشابه F1 فقط اگر نام تصویر را ذکر نکنید ربات نام تصویر درخواستی را به عنوان نام تصویر در انبار می‌گیرد.
F9 تصویر ناقض حق تکثیر ۱-حتما باید ذکر کنید که تصویر از کجا کپی شده‌است. آدرس را کامل ذکر کنید مثلا http://example.com/example.jpg
۲-تصویر موجود در ویکی‌پدیا باید یا کوچکتر باشد یا اینکه دیرتر بار شده‌باشد
۳-از آن جهت که ربات تاریخ بارگذاری تصویر خارج از ویکی‌پدیا را بررسی می‌کند ممکن است در بعضی سرورها تاریخ ذکر نشده باشد و امکان بررسی وجود نداشته باشد. آنها را ربات حذف نمی‌کند.

چند مثال:

*پرونده:example1.jpg---F1---exa.jpg
*[[:پرونده:example.png]]---F2
*example.jpg---F9---http://www.example.com/example.jpg