ویکی‌پدیا:توینکل/ترجیحات

از تنظیمات تابلوی زیر استفاده کنید تا توینکل به قالب دلخواه شما درآید.

ترجیحات توینکل
شما باید توینکل را به صورت یک ابزار یا از بخش «ترجیحات من/ابزارها» نصب کنید تا بتوانید از این صفحه استفاده نمایید.

اگر توینکل نصب شده و به‌خوبی کار می‌کند، باید کمی صبر کنید تا کد بارگذاری شود.