ویکی‌پدیا:تکذیب‌نامهٔ حقوقی

ویکی‌پدیا مشاورهٔ حقوقی نمی‌دهد


ویکی‌پدیا مقالاتی در بسیاری از عناوین حقوقی دارد. با این حال هیچ تضمینی در هر حالتی برای صحیح بودن مطالب نمی‌دهد. مطلقاً هیچ اطمینانی مبنی بر اینکه مطالب بیان شده و یاد شده در مقالات مربوط به مسائل حقوقی صحیح است، واقعیت دارد، دقیق است یا به روز است، وجود ندارد. بخشهایی یا کل اکثریت قابل توجه این مقالات توسط افراد غیر متخصص نگاشته شده‌اند. حتی اگر مطلبی در حیطه حقوقی صحیح باشد ممکن است در مورد شما و شرایط کاری شما صدق نکند.

اطلاعات حقوقی ارائه شده در ویکی‌پدیا در بهترین حالت ماهیت عمومی دارند و نمی‌توانند جایگزین توصیه‌های متخصصین حقوقی (به عنوان مثال یک قاضی ، وکیل و ... تایید شده) شوند. ویکی‌پدیا حقوق دان نیست.

هیچ یک از مشارکت‌کنندگان، اپراتورهای سیستم، توسعه‌دهندگان، حمایت‌کنندگان ویکی‌پدیا یا هر کس دیگری که با ویکی‌پدیا ارتباط دارد مسئولیت عواقب یا نتایج هر نوع اقدام برای استفاده یا برداشت از مطالب ویکی‌پدیا را به عهده نمی‌گیرند. هیچ چیز روی wikipedia.org یا جزئی از هر یک از پروژه‌های بنیاد ویکی‌مدیا نباید به عنوان تلاشی برای ارائه یا بیان کردن یک ایده حقوقی استنباط شود و یا در حرفهٔ حقوق به کار رود.