ویکی‌پدیا:جانشانی

جانشانی در ویکی‌پدیا عبارت است از رونوشت‌برداری یکباره و همیشگی از محتوای یک الگو؛ جانشانی در مقابل تراگنجانش قرار می‌گیرد که در آن همراه با تغییر منبع اصلی، محتوای تراگنجانش‌شده نیز به‌روز می‌شود.

برای جانشاندن باید پس از علامت‌های {{ از عبارت جا: یا معادل انگلیسی آن ‎subst:‎ استفاده کرد؛ برای نمونه {{جا:نام صفحه}}. به عنوان مثال، الگو:پزشکی را می‌توان در یک صفحهٔ دیگر با استفاده از {{جا:پزشکی}} جانشاند که در مقابل تراگنجانش آن با استفاده از {{پزشکی}} قرار می‌گیرد. با جانشانی الگو کلیهٔ الگوهای به‌کاررفته در آن باز می‌شوند و در همان جایی که {{جا:پزشکی}} قرار گرفته است می‌نشینند. باید توجه داشت که محتوای برچسب‌های ref که برای ارجاع‌دهی استفاده می‌شوند جانشان نخواهند شد مگر اینکه موقتاً نامشان را به چیزی شبیه به <xref name=xx> تغییر دهیم.

این صفحه همچنین الگوهایی را فهرست می‌کند که باید همیشه جانشانی بشوند یا هرگز جانشانی نشوند، مگر در فضای نام ویکی‌پدیا. ابزارهای خودکار (با نام مستعار ربات‌ها) که چنین جانشانی‌هایی را انجام می‌دهند هرگز در الگوی اصلی استفاده نمی‌شوند. اگر می‌خواهید از یک ربات برای جانشانی الگوها استفاده کنید، لطفاً ابتدا صفحهٔ بحث را مطالعه کنید، زیرا بسیاری از آنها در حال مناقشه هستند یا به مرور وضعیت تغییر می‌کنند و جانشانی دائمی است.

جستارهای وابسته

ویرایش