ویکی‌پدیا:درخواست‌های دیوان‌سالار شدن/موفق

نامزد تاریخ اعطاکننده آرا کل آرا درصد اجماع
موافق مخالف ممتنع
سال ۲۰۰۶ - ۱ موفق
Shervinafshar مارس و آوریل ۲۰۰۶ روزبه ۲۱ ۰ ۰ ۲۱ ۱۰۰٪
سال ۲۰۰۸ - ۱ موفق
Behaafarid ژوئیهٔ ۲۰۰۸ Millosh ۵۵ ۷ ۰ ۶۲ ۸۹٪
سال ۲۰۱۰ - ۲ موفق
Mardetanha اوت و سپتامبر ۲۰۱۰ Behaafarid ۴۸ ۴ ۳ ۵۵ ۸۷٪
Ladsgroup اوت و سپتامبر ۲۰۱۰ Mardetanha ۵۰ ۰ ۰ ۵۰ ۱۰۰٪
سال ۲۰۱۲ - ۲ موفق
Huji ژانویه و فوریه ۲۰۱۲ Mardetanha ۳۴ ۵ ۰ ۳۹ ۸۷٪
آرش فوریه و مارس ۲۰۱۲ Huji ۶۱ ۸ ۰ ۶۹ ۸۸٪
سال ۲۰۱۵ - ۱ موفق
Yamaha5 ژانویه و فوریه ۲۰۱۵ Mardetanha ۴۸ ۶ ۰ ۵۴ ۸۹٪
سال ۲۰۱۶ - ۱ موفق
AzorAhai ژوئیه ۲۰۱۶ Mardetanha ۵۱ ۸ ۱ ۶۰ ۸۶٪