ویکی‌پدیا:ربات/تغییرمسیر دوتایی

کد تغییرمسیر دوتایی برای رفع مشکل تغییرمسیرهای دوتایی طراحی شده‌است.

ربات‌های اجرا کنندهویرایش

نام ربات صاحب ربات تداوم اجرا تعداد پرچم TS/PC فضای نام فعالیت در سه ماه اخیر
rezabot (ربات رضا) reza1615 هر از ۱۵ دقیقه جهانی ۱۶۵ ویکی تول‌سرور اصلی، رده، ویکی‌پدیا، الگو فعال