ویکی‌پدیا:ربات/جایگزین کننده

شرایط استفاده از کد جایگزین به شرح زیر است

اجبارویرایش

  1. فقط در صورتی که مجوز برای جایگزینی آن عبارت در وپ:پرچم گرفته شد مقدور است.
  2. برای جلوگیری از اشتباه باید این کد در ابتدا بر روی ۱۰۰ مقاله انجام شود و در صورت عدم بروز اشکال یا اشتباه هر از ۵۰۰ مقاله به صورت راندوم مقاله‌ها بازبینی شوند.
  3. استفاده از این کد به علت امکان اشتباه باید بسیار محدود باشد.

ربات‌های اجراکنندهویرایش