ویکی‌پدیا:ربات/خوش‌آمدگویی

ربات خوش‌آمدگویی یکی از کدهای استاندارد پای‌ویکی‌پدیا است که با آرگومان‌های مختلفی قابل اجراست. مواردی که برای ویکی‌فا مهم و اجرای آنها اجباری است به شرح زیر است:

موارد اجباری
  1. امضاکنندهٔ خوش‌آمدگویی‌ها باید امضای کاربر باشد برای این‌کار دو راه‌حل وجود دارد.
    1. تنظیم ربات برای استفاده از امضاهای موجود در ویکی‌پدیا:سیاهه خوشامد/امضاها (استفاده از -random -savedata -breakبعد از کد ربات یا تغییر متغیر randomSign به True)
    2. تنظیم آرگومان امضا به نام خود صاحب ربات
  2. عدم خوش‌آمدگویی به کاربرهای بدون ویرایش (عدم استفاده از آرگومان -sul) (طبق این نظرخواهی، می‌توان به کاربرهای بدون ویرایش هم خوش‌آمد گفت)
  3. عدم ساخت سیاههٔ خوش‌آمدگویی (در ویکی‌پدیا فارسی) (استفاده از آرگومان -nlog برای جلوگیری از پرکردن سیاهه یا تغییر متغیر makeWelcomeLog به False)

ربات‌های اجراکنندهویرایش

نام ربات صاحب ربات تداوم اجرا TS/PC پیوند پرچم فعالیت در سه ماه اخیر
MahdiBot Mahdiz هر ۱۵ دقیقه تول‌سرور فعال
DarafshBot درفش کاویانی هر از ۱۵ دقیقه تول‌سرور اینجا فعال
JYBot جواد هر ۵ دقیقه تول‌سرور اینجا فعال