ویکی‌پدیا:ربات/صفحه از فایل

کد صفحه از فایل برای ساخت مقاله یا افزودن مطلب به مقاله‌ها کاربرد دارد برای اجرای آن باید به موارد زیر توجه کرد.

اجبارهاویرایش

  1. باید محتویات فایل مورد نظر UTF-8 باشند.
  2. باید آرگومان -notitle تنظیم گردد تا عنوان در خود مقاله نوشته نشود.
  3. در صورت اجرای ربات در حالت آزمایشی باید برای جلوگیری از شلوغ شدن تغییرات اخیر ربات با سرعت پائین رانده شود.
  4. در صورت افزودن جعبه یا ناوباکس در بالا یا پایین مقاله باید خلاصه ویرایش ربات تعریف گردد (متن پیش‌فرض نباشد)

ربات ها اجرا کنندهویرایش

نام ربات صاحب ربات TS/PC
rezabot reza1615 تول‌سرور
Z-BOT ZxxZxxZ
Amolbot Mehdi
DarafshBot درفش کاویانی