ویکی‌پدیا:ربات/میان‌ویکی

ربات میان‌ویکی برای افزودن میان‌ویکی به صفحه‌های ویکی‌پدیا است. برای اجرای این ربات در ویکی‌فا موارد زیر اجباری است.

اجبار ویرایش

  1. ربات باید حداقل در ۵ ویکی‌پدیای بزرگ دارای پرچم باشد تا بتواند میان‌ویکی‌های مقاله‌های فارسی را به ویکی‌های دیگر انتقال دهد. در غیرصورت مقاله‌ها را در ویکی‌فا میان‌ویکی می‌دهد در صورتی که در ویکی‌های دیگر به ویکی‌فا پیوند ندارد.
  2. ربات برای فقط فضای نام مقاله، رده، ویکی‌پدیا اجازهٔ اجرای میان‌ویکی است و برای فضای نام الگو نیاز به مجوز جداگانه است چون استثناهایی وجود دارد.

ربات‌های اجرا کننده ویرایش

نام ربات صاحب ربات تداوم اجرا تعداد پرچم TS/PC فضای نام فعالیت در سه ماه اخیر
rezabot (ربات رضا) reza1615 هر از ۱۵ دقیقه جهانی ۱۶۵ ویکی تول‌سرور اصلی، رده، ویکی‌پدیا فعال