ویکی‌پدیا:رک باشید

این یک «افزار دستی پیرایش در تخصص زمین‌ریخت‌شناسی» یا «تخلیه‌گر سنگر جنگی» نیست. (فقط یک بیل است)

بیل را بیل نامیدن برای توصیف روشن و اشاره مستقیم به چیزها است. یعنی «گفتن آنچه که هست» به جای استفاده از زبانی دوپهلو و نامفهوم. استناد بیش از حد کاربران به سیاست‌هایی نظیر وپ:حمله و وپ:نزاکت، برای دفاع از خود در برابر حملات شخصی نیست، بلکه راهی است برای محافظت از ویرایش‌هایشان در برابر مرور و بازبینی.

اگر چه آن دسته از ویراستارانی که پیوسته مشغول ویرایش‌های اخلال‌گرانه هستند اخلال‌گر و آنانی که به ویرایش‌های خرابکارانه مشغول‌اند خرابکار به حساب می‌آیند، اما باز هم لازم است که کاربران با یکدیگر در حد قابل قبولی از نزاکت برخورد نمایند. با این حال با نزاکت بودن نباید با گرم گرفتن و مهربان بودن، و از آن هم بدتر، ساده لوح و بخشنده بودن اشتباه گرفته شود.

اگر فکر می‌کنید که کسی کار نامناسبی کرده‌است، اشکالی ندارد که این موضوع را به او متذکر شوید. اما چنین برخوردی اگر با اندکی ادب و نزاکت همراه شود، دیگری را برای شنیدن سخنان شما آماده‌تر می‌کند. می‌توان صادقانه و مستقیم در مورد رفتار دیگری یا ویرایشهایش صحبت کرد، بدون آنکه متوسل به دشنام و حمله به فرد شد. ویرایش‌های مشکل‌زای فرد را با زبانی منطقی در صفحه بحث همان مقاله به گفتگو بگذارید. اگر رفتار کاربری به همان شکل دردسرآفرین باقی ماند، از روش‌های حل اختلاف استفاده کنید. اگر به ویرایش نامناسب مشخصی اشاره می‌کنید، همیشه بهتر است که پیوند به خلاصه آن ویرایش را نیز در صفحه بحث مورد نظر درج نمایید.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش