ویکی‌پدیا:سرشناسی (افسانه‌ها)

سیاگالیش به باور مردمان مناطق جنگلی گیلان بخصوص منطقه قومی تالش و تالشها اعتقاد بر الهه ای به اسم سیاگالیش دارن سیاگالیش الهه برکت و مراقبت از حیوانات اهلی بخصوص گاوها هست به باور مردمان تالش سیاگالیش از هر جای که می‌گذرد آن محل پر از خیر و برکت و خوشی می‌شود. ولی باور دارند اگر کسی سیاگالیش را ببیند و رازداری نکند شر و بدبختی دامنگیر آن فرد میشود