ویکی‌پدیا:سری رو که درد نمی‌کنه، دستمال نمی‌بندن

اگر شواهدی دال بر وجود مشکلی واقعی وجود ندارد، یا مشکل مذکور وجود دارد اما حل آن کمکی به بهبود ویکی‌پدیا نمی‌کند، وقت و نیروی خود یا دیگران را به‌منظور حل آن هدر مدهید.
به‌بیانی دیگر، اگر ایرادی کوچکی در جایی دیده شد که برای شما مهم بود، و حل آن ایرادْ اندکی ویکی‌پدیا را بهبود می‌داد، با خیالی آسوده آن ایراد را اصلاح کنید.

جستارهای وابستهویرایش