ویکی‌پدیا:فهرست الگوها

الگوها، شابلون‌ها و جدول‌های از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که برای استانداردسازی نمایش اطلاعات یا پیام‌های همسان بکار می‌روند. قالب‌ها به تشخیص سریعتر داده‌های دلخواه و همچنین ناوبری وگشت‌وگذار راحت‌تر از طریق پیوندها کمک می‌کنند. الگوهای موجود در ویکی‌پدیای فارسی به چند دسته زیر بخش می‌گردند:

David face.pngالگوهای جعبه معرفی اشخاص Nuvola apps bookcase.svgالگوهای جعبه موضوعی
Rightالگوهای نیاز Rightالگوهای خرد
Number theory symbol.svgالگوهای تاریخ Nuvola apps kmessedwords.pngالگوهای ویرایشی
الگوهای فهرست ساز Rightالگوهای پیامی
Crystal kthememgr.pngالگوهای کاربر فهرست الگوهای ناوبری
Rightفهرست الگوهای راهنما Rightالگوهای مرتبط با نقشه

ضمناً می‌توانید ویکی‌پروژه الگوها را هم ببینید.

ایجاد الگوویرایش

برای ایجاد الگو از کادر زیر استفاده کنید: