ویکی‌پدیا:نگاره روز/استفاده‌نشده

این صفحه فهرستی از نگاره‌های برگزیده است که به دلایل مختلف تاکنون به‌عنوان نگارهٔ روز در صفحه اصلی استفاده نشده است.

نگاره مقاله دلیل استفاده‌نشدن در صفحه اصلی

Michele Merkin

آبله

کاربران در ویکی‌پدیا:گزیدن نگاره برگزیده/Child with Smallpox Bangladesh.jpg عقیده دارند این نگاره مناسب صفحه اصلی نیست.

میشل مرکین

ویکی‌پدیا:گزیدن نگاره برگزیده/Michele Merkin 1.jpg

جستار وابستهویرایش