ویکی‌پدیا:ویکی‌هدیه

به دیگر کاربرها هدیه بدهید.

هدیهٔ ویکی افزونه‌ای هست که برای مدیا ویکی طراحی شده‌است و در ویکی فا فعال می‌باشد. به کمک این افزونه می‌توانید به دیگر کاربرها نشان و مدال‌های متناسب با فعالیت آنها هدیه بدهید. این مدال‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف در ابزار وجود دارند.

فعال‌سازیویرایش

 
در بخش ترجیحات من/در حال ویرایش گزینه ویکی‌هدیه را فعال نمایید.

برای فعال سازی این ابزار در ترجیحات من/در حال ویرایش گزینه فعال کردن نمایش قدردانی برای کاربران دیگر با زبانه مهر ویکی (آزمایشی) را انتخاب نمایید.

استفادهویرایش

 
دکمه قلب یا دکمه هدیهٔ ویکی زمانی که در صفحه یا بحث کاربر هستید.

در زمانی که در صفحه کاربری یا بحث یک کاربر هستید علامت قلب در کنار دکمه نمایش تاریخچه ظاهر می‌گردد که با کلیک کردن روی آن پنجره هدیهٔ ویکی باز می‌گردد و شما با انتخاب مدال مورد نظرتان می‌توانید به کاربر مورد نظر هدیه دهید.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش