ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ایتام

هدفویرایش

نوشتار یتیم نوشتاری‌ست که از هیچ نوشتار دیگری پیوند نگرفته باشد. در تاریخ آغاز این ویکی‌پروژه، ۱ اسفند ۱۳۹۷ تعداد ۱۶۱۳۱۴ از ۶۶۷۱۶۲ نوشتار ویکی‌پدیای فارسی یتیم هستند (٪۲۴).

هدف از ایجاد این ویکی‌پروژه یافتن راه‌هایی برای از یتیمی بیرون آوردن نوشتارهای ویکی‌پدیای فارسی‌ست. از آنجا که ایجاد پیوند در نوشتارها امری محتوایی‌ست و انجام آن در این تعداد و با مقدورات ویکی‌پدیای فارسی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، رویکرد فعلی این ویکی‌پروژه تراگنجانش و یا ساخت+تراگنجانش الگوهای ناوبری در نوشتارهای یتیم است. الگوی ناوبری از آن رو که نقش پلی بین نوشتارها را ایفا می‌کند بر ساخت فهرست -که در نگاه اول ممکن است آسان‌تر به نظر برسد- ترجیح دارد.

اقدامویرایش

فهرست‌هایی برای اقدام ارایه می‌شوند. لطفاً بلافاصله پس از انجام کار جلوی ردیف‌های اقدام شده {{شد}}(  ) بنویسید یا از آن بهتر پیش از اقدام تعدادی ردیف را زیر عنوان خود جدا کنید (== کاربرد فلانی ==) تا از تداخل در کار گروهی جلوگیری شود.

این بخش فعلاً غیرفعال است.

زیرپروژه یکم: افزودن الگوی ناوبریِ موجود به نوشتارهاویرایش

تعدادی از نوشتارهای یتیم پیوندشان در الگوهای ناوبریِ موجود موجود است و تنها کافی‌ست الگو را به نوشتارهای داخل الگو بیفزاییم. می‌شود از ابزار «افزودن ناوباکس» کمک گرفت. برای این کار:

  1. به صفحهٔ ترجیحات، زبانهٔ ابزارها، بخش ابزارهای عمومی می‌رویم و ابزارهای کاربردی را انتخاب می‌کنیم.
  2. به صفحهٔ الگو می‌رویم.
  3. بالای صفحه در زبانهٔ «بیشتر» گزینهٔ «افزودن ناوباکس» را انتخاب می‌کنیم.

در فهرست زیر عنوان الگو و تعداد نوشتارهای یتیم داخلش آمده است.

زیرپروژه دوم: ساخت الگوی ناوبریویرایش

در این زیرپروژه الگوهای ناوبری از روی میان‌ویکی انگلیسی‌شان ساخته می‌شوند، بعد در نوشتارها تراگنجانش می شوند. برای این کار:

  1. به صفحهٔ الگوی انگلیسی می‌رویم.
  2. الگو را دستی یا با استفاده از ابزار tofawiki! به فارسی ترجمه می‌کنیم.
  3. مراحل ۱ تا ۳ ویکی‌پروژهٔ قبل را انجام می‌دهیم.

در فهرست زیر عنوان الگوی انگلیسی و تعداد نوشتارهای یتیم فارسی متناظر آن آمده است.

همکارانویرایش

اگر می‌خواهید در این ویکی‌پروژه مشارکت کنید با چهار مدّک (~~~~) پس از # نام خود را در فهرست زیر وارد کنید.

  1. هنوز ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)
  2. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۳۰ (UTC)
  3. Mensis Mirabilis (بحث) ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۷ (UTC)
  4. - Rmashhadi ♪♫ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۵۵ (UTC)