ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه سی‌اس‌اس/۱۰

نکته ی جالب دیگر اینجاست که استفاده از "گل میخی" با "تازه‌وارد استثنایی" تفاوت های ساختاری دارد.:


آفرین تازه‌وارد استثنایی! --کاربر:خیالی
آفرین گل میخی! --کاربر:خیالی

تازه‌وارد استثنایی :

<table align="right" dir="rtl">

<tbody>

<tr>


<td>

<div class="center">

<div class="thumb tnone">

<div style="width: 163px;" class="thumbinner">

<a title="آفرین! --کاربر:خیالی" class="internal" href="/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Exceptional_newcomer.jpg">

<img width="161" height="146" class="thumbimage" longdesc="/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Exceptional_newcomer.jpg" alt="آفرین! --کاربر:خیالی" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Exceptional_newcomer.jpg"/></a> <div style="text-align: right;" class="thumbcaption">آفرین! --کاربر:خیالی</div> </div> </div>

</div></td> </tr> </tbody></table>

گل میخی :

<div class="thumb tright">


<div style="width: 122px;" class="thumbinner">


<a title="آفرین! --کاربر:خیالی" class="internal" href="/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Gol-mikhi.png">


<img width="120" height="120" class="thumbimage" longdesc="/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Gol-mikhi.png" alt="آفرین! --کاربر:خیالی" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/1/1b/Gol-mikhi.png"/></a> <div style="text-align: right;" class="thumbcaption">آفرین! --کاربر:خیالی</div> </div>


</div>

دو راه حل هست یکی استفاده ی کاربران از پاک‌کن و دیگری تغییر ساختار همه ی تشکر ها به ساختاری واحد با و در نهایت تغییر main.css با توجه به ساختار جدید. مهدی ۰۱:۵۳, ۱۲ آوریل ۲۰۰۷ (UTC)