ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه مواد شیمیایی/بررسی جعبه شیمی

ویکی‌پروژه شیمی و ویکی‌پروژه داروشناسی برای بررسی و درستی سنجی جعبه‌ها هستند {{chembox}} و {{drugbox}}.