ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه میکروبیولوژی/گسترش

این بخش از ویکی‌پروژهٔ میکروبیولوژی جایی‌است برای جذب مشارکت‌کنندگان از طریق دعوت ایشان، انتشار خبرنامه‌ها و جز آن‌ها.

دعوتویرایش

در صفحهٔ بحث کاربر {{جا:ویکی‌پروژه میکروبیولوژی-دعوت}} را قرار دهید. خروجی چنین است:

درود! به نظر می‌رسد به بهبود مقاله‌های مرتبط با میکروبیولوژی در ویکی‌پدیا علاقه‌مندید، خوب است به ویکی‌پروژهٔ میکروبیولوژی بپیوندید.
اگر هم به خواندن این مقاله‌ها علاقه‌مندید نگاهی به درگاه میکروبیولوژی بیندازید.

خوشامدگوییویرایش

اگر کاربری به‌تازگی نامش را به فهرست مشارکت‌کنندگان افزوده‌است می‌توانید الگوی {{جا:ویکی‌پروژه میکروبیولوژی-خوشامد}} را به صفحهٔ بحثش بیفزایید و ورودش به ویکی‌پروژه را خوشامد گویید. خروجی چنین است:

به ویکی‌پروژهٔ میکروبیولوژی خوشامدیدویرایش

درود بر {{جا:نام صفحه}}! به ویکی‌پروژهٔ میکروبیولوژی خوشامدید! از پیوستنتان خوشحالیم. در پایین پیوندهای سودمندی برایتان گذاشته‌ایم:

صفحهٔ اصلی پروژه (بحثپی‌گیری)ردهٔ پروژهدرگاهالگوها
انجام‌دادنی‌ها (پی‌گیری): تغییرات اخیر صفحه‌های تحت پوششدرجه‌بندیمقاله‌های نیازمند توجه (برای متخصصان)مقاله‌های درخواستی (پی‌گیری)نظرخواهی‌ها (پی‌گیری)فهرست منابع

لطفاً صفحه‌های مربوطه را به فهرست پی‌گیری‌هایتان بیفزایید. به امید بهبود مقاله‌های میکروبیولوژی در ویکی‌پدیا! ~~~~

خبرنامهویرایش

تنظیم‌کنندگانویرایش

شمارهٔ کنونیویرایش

{{ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه میکروبیولوژی/گسترش/{{subst:CURRENTDAY}} {{subst:CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{subst:CURRENTYEAR}}}}

بایگانی‌هاویرایش

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه میکروبیولوژی/گسترش/بایگانی‌ها