ویکی‌پدیا:کارآگاه‌بازی

یک کاربر شکارچی در حال خواندن مشارکت‌های دیگران برای یافتن یک نکتهٔ منفی

شکارچی‌گری یا کارآگاه‌بازی یا محاکمهٔ جادوگر به عملی گفته می‌شود که یک ویرایشگر (کاربر شکارچی) خطاها یا خرابکاری‌های غیرآشکار یک ویرایشگر (کاربر) دیگر را فهرست می‌کند که شامل حسن نیت در رفتار نیست و باید از آن پرهیز کرد.

بعضی از کاربران تصور می‌کنند ویرایش‌های یک کاربر درست نیست و مانند کارآگاه‌های جنایی در تاریخچه مقالات و صفحات عمیق می‌شوند و به دنبال مدارک و اشتباهات دیگری در ویرایش‌های آن کاربر می‌گردند این کاربران ایده اصلی ویکی‌پدیا را متوجه نشده‌اند و این رفتار درست نیست.

ایده اصلی ویکی‌پدیا تهیهٔ محتوی آزاد برای همه، توسط خرد جمعی است که با همکاری و کار گروهی مقدور است. ویکی‌پدیا جایی برای دعوا، گردن کلفتی، مچ‌گیری یا یافتن نقطه ضعف دیگران نیست.

اگر قصد به‌دردسر انداختن دیگر کاربران را دارید جای اشتباهی آمدید. به این نکته توجه کنید که محدودیت‌هایی که برای دیگر کاربران اعمال می‌شود تنبیهی نیستند و سیاست‌هایی مانند بستن و طرد کردن در جهت نگهداری محتوی ویکی‌پدیا از نابودی و خرابی است نه در جهت تنبیه یا محکوم کردن ویرایشگر.

اگر کاربری سیاست‌ها را زیرپا گذاشت، شما دادستان یا کارآگاه نیستید! هر بحث و گفتگویی باید در جهت ارتقا دانشنامه باشد نه در جهت مچ‌گیری. شاید ویرایشگر بعضی از سیاست‌ها را زیر پاگذاشته ولی بیشتر وقتش را برای بهبود کیفیت مطالب گذاشته است آیا شما می‌خواهید در راهش قرار گیرید تا جلو ویرایش‌های مفیدش را بگیرید؟

چند مثالویرایش

در زیر چند مثال از رفتارهای کارآگاه‌بازی و شکارچی‌گری مطرح می‌شود.

حذف مقالاتویرایش

یک مقاله برای حذف کاندید شده و اجماع کاربران بر حذف آن است یا شامل حذف سریع است. کاربر شکارچی برای یافتن موارد بیشتری برای حذف، در مشارکت‌های کاربر سازنده به دنبال شواهد و مدارک است.

زاپاس‌بازیویرایش

دو کاربر که ویرایش‌هایشان خوب و از روی حسن نیت است، مشکوک به این هستند که زاپاس یکدیگرند. کاربر شکارچی به دنبال نشانه‌هایی برای یافتن دلیلی برای بازرسی کاربر یا زاپاس اعلام کردن آنهاست.

جستارهای وابستهویرایش

برای مطالعه بیشترویرایش