ویکی‌پدیا:کله یکدیگر را نکنید

ولش کن!

هر روز کاربران جدید به ویکی‌پدیا می‌آیند. بعضی از آنها فقط برای اطلاع به اینجا می‌آیند، بعضی‌ها برای اصلاح یک یا دو موضوع کوچک می‌آیند و برخی ممکن است مدیر بعدی بشوند. به هر حال از بین همه این کاربران، ویکی‌پدیا از داشتن بیشترین حد ممکن کاربران که بیایند و ویرایش کنند، سود می‌برد. بنابراین، نه تنها ما نمی‌خواهیم با چماق به استقبال تازه واردها برویم و به زور بیرونشان اندازیم، بلکه می‌خواهیم آنها به دوستانشان بگویند اینجا چه قدر عالی است.

شهرت ویکی‌پدیاویرایش

مردم در وهله نخست از طریق شایعات از ویکی‌پدیا آگاه می‌شوند. شما تبلیغی در تلویزیون نمی‌بینید، پاپ آپی در سایتهای شبکه اجتماعی مورد علاقه‌تان درباره ویکی‌پدیا دریافت نمی‌کنید، و مطمئناً جاسوس‌افزاری از سوی ویکی‌پدیا کسی را به اینجا نکشانده‌است. ویکی‌پدیا شهرتش را از یک دانشنامه عالی بودن به دست آورده است و این مردمی که از آن استفاده می‌کنند را ترغیب کرده دیگران را به استفاده از آن متقاعد کنند. کاربران در ویکی‌پدیا تاثیر زیادی بر شهرتش دارند. اگر همه مشارکت کنندگان در محتوا، پیش نمی‌آمدند، ویکی‌پدیا هرگز به جایگاهی که امروزه دارد دست نمی‌یافت. اگر همه کاربران بلند می‌شدند و می‌رفتند، ویکی‌پدیا به خاطر کمبود بی‌طرفی و اثبات پذیری‌اش معروف می‌شد. اگر همه واگردانی کننده‌ها یک هفته به تعطیلات می‌رفتند، ویکی‌پدیا احتمالاً به دلیل پربودن از چرندیات خرابکاران در خبرها شهرت می‌یافت. این فهرست همچنان ادامه دارد. کاربران در اینجا کاتالیزور اصلی برای شهرت و نوآوری در ویکی‌پدیا هستند.

جنبه بد مسائلویرایش

تازه واردها به ویکی به ندرت همه سیاست ها و رهنمودهای ویکی را می‌دانند (و از آنها انتظار نمی‌رود که بدانند). اینجا جایی است که وپ:چماق وارد می‌شود. هدف اطلاع دادن به تازه واردها در خصوص سیاستهاست، نه دور کردن آنها در یک اخطار لحظه‌ای. ویکی‌پدیا همواره به مشارکت کنندگان بیشتر نیاز دارد تا جریان محتوا و کیفیت را ادامه دهد؛ جریانی که آن را در جایی قرار داده که امروز هست.

ولی سطح دومی از چماق وجود دارد، و گاهی این ممکن است عمدی نباشد. گاهی، به خاطر سروکار داشتن با جریان ثابت خراب کارهایی که عضو ویکی می شوند، ما باور به وجود مشارکت کنندگان مفید ویکی را از دست می‌دهیم.

آنها ممکن است یک اشتباه غیرعمدی کوچک کرده باشند، از یک منبع بی‌اعتبار استفاده نادرستی کرده باشند؛ ولی چون ویرایش‌هایشان به الگوی خراب کاری بلندمدت شبیه است، ممکن است وسوسه شویم فوراً بدون یک نگاه بعدی ببندیمشان.

بدین ترتیب، کسی که می توانست مدیر بعدی باشد از ویکی‌پدیا قطع دسترسی شده، و احساس می‌کند که آنجا فقط برای گروهی تافته جدا بافته از معتادان تشنه قدرت است.

ما می‌دانیم که این درست نیست. ولی متأسفانه، آنها نمی‌دانند.

جستارهای وابستهویرایش