ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران غیر فعال در گروه‌های کاربری

آخرین به روز رسانی: ‏۵ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)


ردیف کاربر آخرین ویرایش گروه‌ها
۱ کاربر:0Danial0 ۲۰۱۹−۰۲−۲۱ واگردان
۲ کاربر:A.M.Z.A ۲۰۲۰−۰۹−۰۴ واگردان، گشت‌زن
۳ کاربر:AFlorence ۲۰۱۹−۰۴−۰۵ واگردان، گشت‌زن
۴ کاربر:Abot ۲۰۱۳−۱۲−۱۶ واگردان، گشت‌زن
۵ کاربر:Abtinb ۲۰۲۰−۰۵−۲۸ واگردان، گشت‌زن
۶ کاربر:Achaemenes ۲۰۱۴−۰۷−۰۶ واگردان، گشت‌زن
۷ کاربر:Aleem ۲۰۱۶−۰۸−۲۴ واگردان
۸ کاربر:AliReza ۲۰۲۰−۰۴−۲۴ واگردان، گشت‌زن
۹ کاربر:Amin pedia ۲۰۱۶−۰۵−۱۴ گشت‌زن
۱۰ کاربر:Amir Sarabadani (WMDE) ۲۰۲۰−۰۶−۱۹ گشت‌زن، واگردان
۱۱ کاربر:Amiralis ۲۰۱۹−۱۰−۲۱ واگردان
۱۲ کاربر:Amirreza ۲۰۱۵−۰۳−۰۳ گشت‌زن
۱۳ کاربر:Armanjafari ۲۰۱۷−۰۸−۰۱ گشت‌زن، واگردان
۱۴ کاربر:Atalay ۲۰۲۰−۰۲−۱۲ گشت‌زن، واگردان
۱۵ کاربر:Aviow ۲۰۲۰−۰۸−۱۰ گشت‌زن، واگردان
۱۶ کاربر:Azadi68 ۲۰۱۷−۰۲−۲۰ واگردان
۱۷ کاربر:Babooneh ۲۰۲۰−۰۲−۰۲ واگردان، گشت‌زن
۱۸ کاربر:BaqBan20 ۲۰۱۸−۰۴−۱۶ واگردان، گشت‌زن
۱۹ کاربر:Baqeri ۲۰۱۸−۱۲−۱۴ واگردان
۲۰ کاربر:Bardia90 ۲۰۲۰−۰۵−۱۲ گشت‌زن، واگردان
۲۱ کاربر:Behruz ۲۰۱۹−۰۵−۲۰ گشت‌زن، واگردان
۲۲ کاربر:Chantager ۲۰۱۹−۱۲−۰۴ واگردان
۲۳ کاربر:Choqa zanbil ۲۰۱۹−۱۰−۱۱ واگردان
۲۴ کاربر:Cobain ۲۰۱۵−۱۱−۲۸ واگردان
۲۵ کاربر:Curiousity7919 ۲۰۱۷−۱۰−۳۱ گشت‌زن، واگردان
۲۶ کاربر:Dandamayev ۲۰۱۸−۰۷−۱۲ واگردان
۲۷ کاربر:Derakhshan ۲۰۱۹−۰۵−۰۶ واگردان، گشت‌زن
۲۸ کاربر:Diako1971 ۲۰۱۹−۰۴−۰۸ گشت‌زن
۲۹ کاربر:Didbang ۲۰۱۷−۰۷−۰۷ واگردان، گشت‌زن
۳۰ کاربر:Elmju ۲۰۱۷−۰۹−۰۷ گشت‌زن، واگردان
۳۱ کاربر:Far-gh ۲۰۱۷−۰۳−۲۳ واگردان، گشت‌زن
۳۲ کاربر:Faramarz ۲۰۱۵−۰۶−۰۷ واگردان، گشت‌زن
۳۳ کاربر:FarsiNevis ۲۰۱۹−۰۴−۲۰ واگردان
۳۴ کاربر:Farvartish ۲۰۱۵−۱۲−۲۱ واگردان
۳۵ کاربر:Fdmfi ۲۰۱۵−۰۱−۰۲ واگردان، گشت‌زن
۳۶ کاربر:Fjalili ۲۰۲۰−۰۶−۲۷ واگردان، گشت‌زن
۳۷ کاربر:Fortest 25 ۲۰۱۹−۰۶−۲۶ گشت‌زن، واگردان
۳۸ کاربر:Giahdost ۲۰۱۸−۰۸−۰۶ واگردان، گشت‌زن
۳۹ کاربر:Grim reaper ۲۰۲۰−۰۲−۰۶ مدیر
۴۰ کاربر:Gyrus ۲۰۲۰−۰۱−۱۸ گشت‌زن، واگردان
۴۱ کاربر:H.b.sh ۲۰۱۴−۰۱−۰۹ گشت‌زن، واگردان
۴۲ کاربر:Haji doliskani ۲۰۱۵−۰۶−۲۶ واگردان، گشت‌زن
۴۳ کاربر:Hashtablakoo2000 ۲۰۱۶−۰۳−۰۷ واگردان
۴۴ کاربر:Hussein Ghofrani ۲۰۱۶−۰۸−۰۶ واگردان
۴۵ کاربر:IranianNationalist ۲۰۱۸−۱۰−۰۴ واگردان
۴۶ کاربر:JadiJadi ۲۰۲۰−۰۵−۰۷ واگردان
۴۷ کاربر:Javid44 ۲۰۱۶−۰۷−۳۰ گشت‌زن
۴۸ کاربر:Juybari ۲۰۱۹−۰۴−۱۶ واگردان، گشت‌زن
۴۹ کاربر:KamalPF ۲۰۱۸−۱۱−۱۸ واگردان، گشت‌زن
۵۰ کاربر:Kavehfar ۲۰۲۰−۰۸−۰۶ واگردان، گشت‌زن
۵۱ کاربر:M0jtaba ۲۰۱۸−۱۰−۱۱ واگردان
۵۲ کاربر:M7S6M ۲۰۲۰−۰۶−۲۲ واگردان
۵۳ کاربر:MMjex ۲۰۱۷−۰۳−۱۴ واگردان، گشت‌زن
۵۴ کاربر:MRG90 ۲۰۲۰−۰۶−۱۷ مدیر
۵۵ کاربر:Mahanrahi ۲۰۱۹−۰۷−۰۵ گشت‌زن، واگردان
۵۶ کاربر:Mani Shokoohi ۲۰۲۰−۰۴−۰۶ واگردان
۵۷ کاربر:Mard ۲۰۱۶−۰۷−۱۷ واگردان
۵۸ کاربر:Masoud 75 ۲۰۱۶−۰۹−۱۲ گشت‌زن، واگردان
۵۹ کاربر:Mazandar ۲۰۱۷−۰۵−۰۶ گشت‌زن
۶۰ کاربر:MohammaD ۲۰۱۴−۰۹−۲۱ گشت‌زن
۶۱ کاربر:MohandesWiki ۲۰۱۹−۰۷−۱۹ واگردان، گشت‌زن
۶۲ کاربر:Mohsen.1987 ۲۰۱۴−۰۷−۲۵ واگردان، گشت‌زن
۶۳ کاربر:Movyn ۲۰۱۹−۰۸−۰۱ واگردان
۶۴ کاربر:Mr MohammadJavad M ۲۰۲۰−۰۳−۱۲ گشت‌زن، واگردان
۶۵ کاربر:Ms96 ۲۰۲۰−۰۷−۳۰ گشت‌زن
۶۶ کاربر:Msanta20 ۲۰۱۸−۰۳−۰۵ واگردان
۶۷ کاربر:Nami223 ۲۰۱۹−۰۸−۲۹ واگردان
۶۸ کاربر:Obzord ۲۰۱۸−۰۱−۰۶ گشت‌زن
۶۹ کاربر:Oganesson007 ۲۰۲۰−۰۵−۲۷ گشت‌زن، واگردان
۷۰ کاربر:Omid hendupur ۲۰۱۹−۰۸−۱۴ واگردان
۷۱ کاربر:Optional ۲۰۲۰−۰۱−۲۳ واگردان
۷۲ کاربر:Oyakmohsen ۲۰۱۵−۰۶−۰۸ گشت‌زن، واگردان
۷۳ کاربر:P0lyzoarium ۲۰۱۸−۰۱−۱۷ گشت‌زن، واگردان
۷۴ کاربر:Paiamshadi ۲۰۱۶−۱۲−۲۴ واگردان
۷۵ کاربر:Parham 80 ۲۰۱۶−۰۳−۲۰ گشت‌زن، واگردان
۷۶ کاربر:Peredhil ۲۰۱۵−۰۸−۳۰ گشت‌زن، واگردان
۷۷ کاربر:Philanthropist Hu ۲۰۲۰−۰۳−۲۱ واگردان
۷۸ کاربر:Physicsch ۲۰۲۰−۰۷−۲۹ گشت‌زن
۷۹ کاربر:Pouyana ۲۰۱۸−۰۵−۳۱ واگردان، گشت‌زن
۸۰ کاربر:R0stam ۲۰۱۵−۰۴−۱۰ واگردان
۸۱ کاربر:RAHA68 ۲۰۱۶−۱۰−۱۳ واگردان
۸۲ کاربر:Radmanesh~fawiki ۲۰۲۰−۰۶−۱۸ واگردان، گشت‌زن
۸۳ کاربر:Reborn User ۲۰۱۷−۰۷−۱۱ واگردان
۸۴ کاربر:Rezadecoder ۲۰۱۴−۰۹−۱۶ واگردان
۸۵ کاربر:Saeedshahi ۲۰۲۰−۰۶−۰۱ واگردان
۸۶ کاربر:Sahim ۲۰۱۶−۱۰−۱۹ واگردان، گشت‌زن
۸۷ کاربر:Sajjad.mn ۲۰۱۹−۰۳−۱۶ گشت‌زن، واگردان
۸۸ کاربر:SalmanParsi ۲۰۱۶−۰۲−۰۷ گشت‌زن، واگردان
۸۹ کاربر:Saman.akbaryan ۲۰۱۹−۱۲−۲۳ واگردان
۹۰ کاربر:Sefid par ۲۰۲۰−۰۶−۰۲ گشت‌زن
۹۱ کاربر:Serpico ۲۰۱۴−۱۱−۰۵ گشت‌زن
۹۲ کاربر:Shurideh ۲۰۲۰−۰۸−۰۳ واگردان
۹۳ کاربر:SlowManifesto ۲۰۱۸−۰۴−۱۱ گشت‌زن
۹۴ کاربر:SnowBlink ۲۰۱۴−۱۱−۰۳ واگردان
۹۵ کاربر:Sodeif ۲۰۱۸−۰۱−۰۵ گشت‌زن، واگردان
۹۶ کاربر:Transe-gomnam ۲۰۱۷−۱۲−۲۵ واگردان
۹۷ کاربر:TruthPraiser ۲۰۱۵−۰۷−۲۸ واگردان، گشت‌زن
۹۸ کاربر:UnitedPowers ۲۰۱۹−۰۴−۲۳ واگردان، گشت‌زن
۹۹ کاربر:Vyatana ۲۰۱۳−۰۹−۲۰ گشت‌زن
۱۰۰ کاربر:Wooerfara3661 ۲۰۲۰−۰۹−۰۵ گشت‌زن، واگردان
۱۰۱ کاربر:Xyzrt ۲۰۲۰−۰۸−۰۶ واگردان
۱۰۲ کاربر:آتروپات ۲۰۱۶−۱۲−۲۳ گشت‌زن، واگردان
۱۰۳ کاربر:آرمان ۲۰۱۹−۰۹−۰۹ گشت‌زن، واگردان
۱۰۴ کاربر:آرمین ۲۰۱۹−۱۱−۱۲ واگردان، گشت‌زن
۱۰۵ کاربر:آزادسرو ۲۰۲۰−۰۴−۲۱ گشت‌زن
۱۰۶ کاربر:تفکر ۲۰۱۴−۰۲−۰۷ واگردان
۱۰۷ کاربر:جیمبو دامبلی دیمبو ۲۰۱۵−۰۲−۲۸ واگردان، گشت‌زن
۱۰۸ کاربر:دانشجویار ۲۰۱۸−۰۴−۲۳ گشت‌زن
۱۰۹ کاربر:رتور ۲۰۱۹−۰۶−۲۴ گشت‌زن، واگردان
۱۱۰ کاربر:ساقی ۲۰۲۰−۰۴−۰۵ واگردان، گشت‌زن
۱۱۱ کاربر:قدمگاهی ۲۰۱۶−۰۵−۱۸ واگردان
۱۱۲ کاربر:ماسرا ۲۰۲۰−۰۵−۰۶ گشت‌زن
۱۱۳ کاربر:محمديان ۲۰۱۷−۰۱−۰۳ واگردان
۱۱۴ کاربر:مصطفی۲۰ ۲۰۱۹−۰۹−۰۱ گشت‌زن، واگردان
۱۱۵ کاربر:مهدی مدیحی ۲۰۱۸−۰۵−۱۲ واگردان، گشت‌زن
۱۱۶ کاربر:میثاق ۲۰۱۴−۱۱−۱۱ واگردان
۱۱۷ کاربر:نوژن ۲۰۱۵−۱۰−۰۹ واگردان، گشت‌زن
۱۱۸ کاربر:پاناروما ۲۰۲۰−۰۲−۱۴ واگردان، گشت‌زن
۱۱۹ کاربر:یزدانداد ۲۰۱۴−۰۱−۳۱ واگردان