ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران غیر فعال در گروه‌های کاربری

آخرین به روز رسانی: ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC)


ردیف کاربر آخرین ویرایش گروه‌ها
۱ کاربر:0Danial0 ۲۰۱۹-۰۲-۲۱ واگردان
۲ کاربر:AFlorence ۲۰۱۹-۰۴-۰۵ گشت‌زن، واگردان
۳ کاربر:Abot ۲۰۱۳-۱۲-۱۶ واگردان، گشت‌زن
۴ کاربر:Achaemenes ۲۰۱۴-۰۷-۰۶ واگردان، گشت‌زن
۵ کاربر:Aleem ۲۰۱۶-۰۸-۲۴ واگردان
۶ کاربر:Amin pedia ۲۰۱۶-۰۵-۱۴ گشت‌زن
۷ کاربر:Amiralis ۲۰۱۹-۱۰-۲۱ واگردان
۸ کاربر:Amirreza ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ گشت‌زن
۹ کاربر:Armanjafari ۲۰۱۷-۰۸-۰۱ واگردان، گشت‌زن
۱۰ کاربر:Atalay ۲۰۲۰-۰۲-۱۲ گشت‌زن، واگردان
۱۱ کاربر:Azadi68 ۲۰۱۷-۰۲-۲۰ واگردان
۱۲ کاربر:Babooneh ۲۰۲۰-۰۲-۰۲ واگردان، گشت‌زن
۱۳ کاربر:BaqBan20 ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ واگردان، گشت‌زن
۱۴ کاربر:Baqeri ۲۰۱۸-۱۲-۱۴ واگردان
۱۵ کاربر:Behruz ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ واگردان، گشت‌زن
۱۶ کاربر:Behzad.Modares ۲۰۱۹-۰۹-۱۱ واگردان
۱۷ کاربر:Bersam ۲۰۱۹-۰۳-۰۴ واگردان
۱۸ کاربر:Chantager ۲۰۱۹-۱۲-۰۴ واگردان
۱۹ کاربر:Choqa zanbil ۲۰۱۹-۱۰-۱۱ واگردان
۲۰ کاربر:Cobain ۲۰۱۵-۱۱-۲۸ واگردان
۲۱ کاربر:Curiousity7919 ۲۰۱۷-۱۰-۳۱ واگردان، گشت‌زن
۲۲ کاربر:Dandamayev ۲۰۱۸-۰۷-۱۲ واگردان
۲۳ کاربر:Derakhshan ۲۰۱۹-۰۵-۰۶ واگردان، گشت‌زن
۲۴ کاربر:Diako1971 ۲۰۱۹-۰۴-۰۸ گشت‌زن
۲۵ کاربر:Didbang ۲۰۱۷-۰۷-۰۷ گشت‌زن، واگردان
۲۶ کاربر:Elmju ۲۰۱۷-۰۹-۰۷ گشت‌زن، واگردان
۲۷ کاربر:Etore bogatti ۲۰۱۷-۰۹-۲۰ گشت‌زن
۲۸ کاربر:Far-gh ۲۰۱۷-۰۳-۲۳ گشت‌زن، واگردان
۲۹ کاربر:Faramarz ۲۰۱۵-۰۶-۰۷ گشت‌زن، واگردان
۳۰ کاربر:FarsiNevis ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ واگردان
۳۱ کاربر:Farvartish ۲۰۱۵-۱۲-۲۱ واگردان
۳۲ کاربر:Fdmfi ۲۰۱۵-۰۱-۰۲ گشت‌زن، واگردان
۳۳ کاربر:Fortest 25 ۲۰۱۹-۰۶-۲۶ گشت‌زن، واگردان
۳۴ کاربر:Giahdost ۲۰۱۸-۰۸-۰۶ گشت‌زن، واگردان
۳۵ کاربر:Grim reaper ۲۰۲۰-۰۲-۰۶ مدیر
۳۶ کاربر:Gyrus ۲۰۲۰-۰۱-۱۸ گشت‌زن، واگردان
۳۷ کاربر:H.b.sh ۲۰۱۴-۰۱-۰۹ گشت‌زن، واگردان
۳۸ کاربر:Haji doliskani ۲۰۱۵-۰۶-۲۶ واگردان، گشت‌زن
۳۹ کاربر:Hashtablakoo2000 ۲۰۱۶-۰۳-۰۷ واگردان
۴۰ کاربر:Hussein Ghofrani ۲۰۱۶-۰۸-۰۶ واگردان
۴۱ کاربر:IranianNationalist ۲۰۱۸-۱۰-۰۴ واگردان
۴۲ کاربر:Javid44 ۲۰۱۶-۰۷-۳۰ گشت‌زن
۴۳ کاربر:Jojok09 ۲۰۲۰-۰۱-۰۸ گشت‌زن، واگردان
۴۴ کاربر:Juybari ۲۰۱۹-۰۴-۱۶ گشت‌زن، واگردان
۴۵ کاربر:KamalPF ۲۰۱۸-۱۱-۱۸ گشت‌زن، واگردان
۴۶ کاربر:Lipad ۲۰۲۰-۰۲-۰۶ گشت‌زن، واگردان
۴۷ کاربر:M0jtaba ۲۰۱۸-۱۰-۱۱ واگردان
۴۸ کاربر:MA.KazemNazari ۲۰۱۸-۰۷-۰۸ واگردان
۴۹ کاربر:MMjex ۲۰۱۷-۰۳-۱۴ گشت‌زن، واگردان
۵۰ کاربر:Mahanrahi ۲۰۱۹-۰۷-۰۵ واگردان، گشت‌زن
۵۱ کاربر:Mard ۲۰۱۶-۰۷-۱۷ واگردان
۵۲ کاربر:Masoud 75 ۲۰۱۶-۰۹-۱۲ گشت‌زن، واگردان
۵۳ کاربر:Mazandar ۲۰۱۷-۰۵-۰۶ گشت‌زن
۵۴ کاربر:Meisam ۲۰۲۰-۰۳-۱۶ گشت‌زن، واگردان
۵۵ کاربر:Metagalaxy ۲۰۲۰-۰۳-۲۲ واگردان، گشت‌زن
۵۶ کاربر:Mhj973 ۲۰۱۶-۱۰-۲۶ گشت‌زن
۵۷ کاربر:MohammaD ۲۰۱۴-۰۹-۲۱ گشت‌زن
۵۸ کاربر:MohandesWiki ۲۰۱۹-۰۷-۱۹ گشت‌زن، واگردان
۵۹ کاربر:Mohsen.1987 ۲۰۱۴-۰۷-۲۵ گشت‌زن، واگردان
۶۰ کاربر:Movyn ۲۰۱۹-۰۸-۰۱ واگردان
۶۱ کاربر:Mr MohammadJavad M ۲۰۲۰-۰۳-۱۲ واگردان، گشت‌زن
۶۲ کاربر:Msanta20 ۲۰۱۸-۰۳-۰۵ واگردان
۶۳ کاربر:Nami223 ۲۰۱۹-۰۸-۲۹ واگردان
۶۴ کاربر:Obzord ۲۰۱۸-۰۱-۰۶ گشت‌زن
۶۵ کاربر:Omid hendupur ۲۰۱۹-۰۸-۱۴ واگردان
۶۶ کاربر:Optional ۲۰۲۰-۰۱-۲۳ واگردان
۶۷ کاربر:Oyakmohsen ۲۰۱۵-۰۶-۰۸ گشت‌زن، واگردان
۶۸ کاربر:P0lyzoarium ۲۰۱۸-۰۱-۱۷ واگردان، گشت‌زن
۶۹ کاربر:PHoBiA ۲۰۱۷-۱۱-۱۶ واگردان، گشت‌زن
۷۰ کاربر:Paiamshadi ۲۰۱۶-۱۲-۲۴ واگردان
۷۱ کاربر:Parham 80 ۲۰۱۶-۰۳-۲۰ واگردان، گشت‌زن
۷۲ کاربر:Peredhil ۲۰۱۵-۰۸-۳۰ واگردان، گشت‌زن
۷۳ کاربر:Philanthropist Hu ۲۰۲۰-۰۳-۲۱ واگردان
۷۴ کاربر:PoloMk5 ۲۰۲۰-۰۳-۱۸ گشت‌زن
۷۵ کاربر:Pouyana ۲۰۱۸-۰۵-۳۱ گشت‌زن، واگردان
۷۶ کاربر:QN ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ واگردان
۷۷ کاربر:Qian.Nivan ۲۰۱۸-۰۴-۲۹ واگردان
۷۸ کاربر:R0stam ۲۰۱۵-۰۴-۱۰ واگردان
۷۹ کاربر:RAHA68 ۲۰۱۶-۱۰-۱۳ واگردان
۸۰ کاربر:Reborn User ۲۰۱۷-۰۷-۱۱ واگردان
۸۱ کاربر:Rezadecoder ۲۰۱۴-۰۹-۱۶ واگردان
۸۲ کاربر:Sahehco ۲۰۱۹-۱۱-۰۵ مدیر
۸۳ کاربر:Sahim ۲۰۱۶-۱۰-۱۹ گشت‌زن، واگردان
۸۴ کاربر:Sajjad.mn ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ واگردان، گشت‌زن
۸۵ کاربر:SalmanParsi ۲۰۱۶-۰۲-۰۷ واگردان، گشت‌زن
۸۶ کاربر:Saman.akbaryan ۲۰۱۹-۱۲-۲۳ واگردان
۸۷ کاربر:Sasan Geranmehr ۲۰۱۸-۰۲-۲۴ گشت‌زن
۸۸ کاربر:Serpico ۲۰۱۴-۱۱-۰۵ گشت‌زن
۸۹ کاربر:Sir blue ۲۰۱۹-۱۲-۰۹ واگردان
۹۰ کاربر:SlowManifesto ۲۰۱۸-۰۴-۱۱ گشت‌زن
۹۱ کاربر:SnowBlink ۲۰۱۴-۱۱-۰۳ واگردان
۹۲ کاربر:Sodeif ۲۰۱۸-۰۱-۰۵ واگردان، گشت‌زن
۹۳ کاربر:The Ocean ۲۰۱۹-۱۲-۰۸ گشت‌زن، واگردان
۹۴ کاربر:Transe-gomnam ۲۰۱۷-۱۲-۲۵ واگردان
۹۵ کاربر:TruthPraiser ۲۰۱۵-۰۷-۲۸ واگردان، گشت‌زن
۹۶ کاربر:UnitedPowers ۲۰۱۹-۰۴-۲۳ گشت‌زن، واگردان
۹۷ کاربر:Vyatana ۲۰۱۳-۰۹-۲۰ گشت‌زن
۹۸ کاربر:Wikifarsi ۲۰۱۹-۰۵-۲۵ گشت‌زن
۹۹ کاربر:World Cup 2010 ۲۰۲۰-۰۱-۱۶ واگردان، گشت‌زن
۱۰۰ کاربر:آتروپات ۲۰۱۶-۱۲-۲۳ گشت‌زن، واگردان
۱۰۱ کاربر:آرمان ۲۰۱۹-۰۹-۰۹ گشت‌زن، واگردان
۱۰۲ کاربر:آرمین ۲۰۱۹-۱۱-۱۲ گشت‌زن، واگردان
۱۰۳ کاربر:تفکر ۲۰۱۴-۰۲-۰۷ واگردان
۱۰۴ کاربر:تیرداد ۲۰۱۹-۱۱-۲۵ واگردان، گشت‌زن
۱۰۵ کاربر:جیمبو دامبلی دیمبو ۲۰۱۵-۰۲-۲۸ گشت‌زن، واگردان
۱۰۶ کاربر:دانشجویار ۲۰۱۸-۰۴-۲۳ گشت‌زن
۱۰۷ کاربر:رتور ۲۰۱۹-۰۶-۲۴ واگردان، گشت‌زن
۱۰۸ کاربر:قدمگاهی ۲۰۱۶-۰۵-۱۸ واگردان
۱۰۹ کاربر:محمديان ۲۰۱۷-۰۱-۰۳ واگردان
۱۱۰ کاربر:مصطفی۲۰ ۲۰۱۹-۰۹-۰۱ واگردان، گشت‌زن
۱۱۱ کاربر:مهدی مدیحی ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ واگردان، گشت‌زن
۱۱۲ کاربر:میثاق ۲۰۱۴-۱۱-۱۱ واگردان
۱۱۳ کاربر:نوژن ۲۰۱۵-۱۰-۰۹ گشت‌زن، واگردان
۱۱۴ کاربر:پاناروما ۲۰۲۰-۰۲-۱۴ واگردان، گشت‌زن
۱۱۵ کاربر:یزدانداد ۲۰۱۴-۰۱-۳۱ واگردان