ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله

ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله/بالا

آخرین به روز رسانی: ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۳ (UTC)

ردیف کاربر اولین ایجاد مقاله مقاله ۰ تا ۲ کیلوبایت مقاله ۲ تا ۱۵ کیلوبایت مقاله ۱۵ تا ۷۰ کیلوبایت مقاله بالای ۷۰ کیلوبایت جمع کل
۱ کاربر:Kasir ۲۰۰۹−۰۷−۱۰ ۱۶٬۰۷۳ ۱۹٬۰۴۶ ۹۸ ۱۴ ۳۵٬۲۱۵
۲ کاربر:Darafsh ۲۰۱۰−۰۹−۲۰ ۱۲٬۱۵۰ ۶٬۹۴۸ ۲۷۰ ۱۳ ۱۹٬۳۶۶
۳ کاربر:ماني ۲۰۰۴−۰۷−۰۷ ۱۵٬۳۵۵ ۳٬۳۲۳ ۴۷ ۰ ۱۸٬۷۲۴
۴ کاربر:AbDaryaee ۲۰۱۸−۰۳−۰۱ ۱٬۷۲۶ ۱۶٬۵۲۴ ۳ ۲ ۱۸٬۲۵۳
۵ کاربر:Tisfoon ۲۰۱۳−۰۸−۲۹ ۵٬۳۸۶ ۸٬۴۷۶ ۴۴ ۲ ۱۳٬۹۰۲
۶ کاربر:Roozitaa ۲۰۰۹−۱۱−۰۵ ۸٬۳۵۶ ۱٬۹۷۴ ۲۷ ۰ ۱۰٬۳۵۳
۷ کاربر:Ali.eblis1 ۲۰۱۰−۱۲−۲۵ ۳٬۰۳۳ ۵٬۲۲۶ ۱۷ ۰ ۸٬۲۷۳
۸ کاربر:Alishahss75ali ۲۰۱۱−۰۹−۱۷ ۴٬۶۶۲ ۲٬۴۰۷ ۳ ۰ ۷٬۰۶۹
۹ کاربر:Kourosh Tehrani ۲۰۱۷−۰۲−۲۵ ۵٬۷۸۹ ۸۸۲ ۰ ۰ ۶٬۶۷۱
۱۰ کاربر:Behnam mancini ۲۰۱۰−۰۱−۱۳ ۴٬۵۷۶ ۱٬۵۵۹ ۱ ۰ ۶٬۱۳۰
۱۱ کاربر:Aryagolparvar ۲۰۱۹−۰۹−۱۸ ۵٬۴۶۷ ۴۹۷ ۱ ۰ ۵٬۹۶۵
۱۲ کاربر:Mensis Mirabilis ۲۰۱۸−۰۲−۲۰ ۲٬۴۵۰ ۳٬۲۸۰ ۲ ۱ ۵٬۷۲۹
۱۳ کاربر:Persia ۲۰۱۱−۰۵−۰۶ ۲٬۴۱۲ ۲٬۶۶۷ ۷۶ ۶ ۵٬۱۵۹
۱۴ کاربر:Modern Sciences ۲۰۱۵−۰۸−۱۴ ۲٬۵۹۵ ۲٬۲۸۸ ۷۱ ۶ ۴٬۹۵۷
۱۵ کاربر:Sillverfox ۲۰۱۸−۰۱−۰۹ ۴٬۵۴۹ ۳۷۶ ۶ ۰ ۴٬۹۳۰
۱۶ کاربر:Alborzagros ۲۰۱۰−۰۷−۱۴ ۳٬۱۷۸ ۹۰۳ ۱۲ ۰ ۴٬۰۹۳
۱۷ کاربر:Ladsgroup ۲۰۰۶−۰۸−۰۱ ۲٬۱۲۳ ۱٬۸۶۰ ۹۸ ۵ ۴٬۰۸۵
۱۸ کاربر:World Cup 2010 ۲۰۱۰−۰۷−۰۷ ۱٬۳۶۵ ۲٬۵۹۷ ۴۸ ۴ ۴٬۰۱۲
۱۹ کاربر:Exclude7 ۲۰۱۴−۰۹−۲۷ ۲٬۵۹۷ ۱٬۰۰۱ ۱۲ ۳ ۳٬۶۱۱
۲۰ کاربر:Pirhayati ۲۰۰۸−۰۸−۰۲ ۲٬۹۲۵ ۵۷۸ ۵ ۲ ۳٬۵۱۰
۲۱ کاربر:قلی زادگان ۲۰۰۹−۰۸−۳۰ ۲٬۱۷۲ ۱٬۲۹۵ ۳۳ ۱ ۳٬۴۹۹
۲۲ کاربر:Rmashhadi ۲۰۱۰−۰۹−۲۲ ۱٬۹۱۹ ۱٬۵۱۸ ۵ ۱ ۳٬۴۴۱
۲۳ کاربر:Elmju ۲۰۰۸−۰۳−۲۷ ۳٬۲۹۱ ۸۴ ۰ ۰ ۳٬۳۷۵
۲۴ کاربر:Sunfyre ۲۰۰۸−۰۹−۰۷ ۲٬۰۴۴ ۱٬۲۷۵ ۱۶ ۱ ۳٬۳۳۵
۲۵ کاربر:DTK01 ۲۰۱۵−۰۴−۰۱ ۳٬۱۰۹ ۵۱ ۴ ۰ ۳٬۱۶۲
۲۶ کاربر:Sicaspi ۲۰۰۸−۰۷−۰۷ ۱٬۳۹۸ ۱٬۶۰۴ ۵۴ ۷ ۳٬۰۶۲
۲۷ کاربر:زرشک ۲۰۰۶−۰۶−۰۹ ۲٬۴۸۲ ۲۳۶ ۲۹ ۰ ۲٬۷۴۷
۲۸ کاربر:Amolbot ۲۰۱۰−۰۷−۰۳ ۲٬۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۲٬۶۷۲
۲۹ کاربر:Freshman404 ۲۰۱۲−۱۰−۲۵ ۱٬۸۷۹ ۷۶۷ ۸ ۲ ۲٬۶۵۶
۳۰ کاربر:Pedram.salehpoor ۲۰۰۷−۰۹−۰۶ ۲٬۶۳۳ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۶۵۴
۳۱ کاربر:HADI ۲۰۱۰−۰۱−۱۹ ۱٬۹۰۷ ۶۸۳ ۴ ۰ ۲٬۵۹۳
۳۲ کاربر:Fatemi ۲۰۱۲−۰۳−۱۰ ۱٬۳۰۸ ۱٬۱۹۱ ۱۰ ۰ ۲٬۵۰۷
۳۳ کاربر:Sanchooli ۲۰۰۷−۰۲−۲۶ ۲٬۳۸۴ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۴۰۵
۳۴ کاربر:Asadi s ۲۰۰۶−۰۷−۰۴ ۱٬۹۷۳ ۴۰۵ ۲۰ ۱ ۲٬۳۹۹
۳۵ کاربر:عارون ۲۰۱۳−۰۳−۰۷ ۱٬۵۸۴ ۷۸۸ ۱ ۰ ۲٬۳۷۱
۳۶ کاربر:Ariobarzan ۲۰۰۵−۰۸−۱۲ ۱٬۲۷۳ ۹۶۱ ۵ ۰ ۲٬۲۳۸
۳۷ کاربر:Wikimostafa ۲۰۱۳−۱۲−۲۶ ۱٬۲۴۹ ۹۷۸ ۱ ۰ ۲٬۲۲۸
۳۸ کاربر:محمديان ۲۰۰۵−۰۷−۱۴ ۱٬۶۷۴ ۴۶۵ ۲ ۰ ۲٬۱۴۱
۳۹ کاربر:زاید الوصف ۲۰۱۰−۰۸−۱۵ ۱٬۹۳۷ ۱۶۵ ۱ ۰ ۲٬۱۰۳
۴۰ کاربر:مفیدی ۲۰۰۸−۰۷−۳۰ ۲۸۵ ۱٬۷۹۷ ۳ ۰ ۲٬۰۸۰
۴۱ کاربر:Hosseinronaghi ۲۰۱۷−۰۲−۱۵ ۱٬۱۴۸ ۶۵۰ ۳ ۰ ۱٬۸۰۱
۴۲ کاربر:MOSIOR ۲۰۱۰−۰۲−۱۲ ۶۰۲ ۱٬۱۳۸ ۱۰ ۲ ۱٬۷۵۱
۴۳ کاربر:Paiamshadi ۲۰۰۹−۰۴−۲۶ ۱٬۴۵۸ ۲۵۷ ۳ ۰ ۱٬۷۱۷
۴۴ کاربر:Markman Darkman ۲۰۰۸−۰۶−۲۸ ۱۶۲ ۱٬۴۵۲ ۱ ۰ ۱٬۶۱۵
۴۵ کاربر:GodNey ۲۰۲۰−۰۴−۰۸ ۳۱۳ ۱٬۲۴۹ ۱۳ ۰ ۱٬۵۷۵
۴۶ کاربر:Hamedvahid ۲۰۱۰−۰۱−۲۹ ۱٬۳۴۷ ۲۰۰ ۸ ۱ ۱٬۵۵۶
۴۷ کاربر:Brayan ocaner ۲۰۱۷−۱۱−۲۷ ۱٬۱۷۴ ۳۷۵ ۰ ۰ ۱٬۵۴۹
۴۸ کاربر:کامران اورفه ۲۰۱۵−۱۲−۱۲ ۶۱۳ ۹۰۷ ۰ ۰ ۱٬۵۲۰
۴۹ کاربر:Javadhidden ۲۰۱۰−۱۰−۲۰ ۵۲۳ ۹۴۳ ۲۶ ۳ ۱٬۴۹۴
۵۰ کاربر:Juybari ۲۰۰۹−۰۹−۰۳ ۱٬۲۳۸ ۲۱۳ ۲ ۰ ۱٬۴۵۲
۵۱ کاربر:Chyah ۲۰۱۰−۰۸−۲۸ ۹۲۵ ۴۹۸ ۱ ۰ ۱٬۴۲۳
۵۲ کاربر:همان ۲۰۰۸−۰۴−۱۷ ۷۴۹ ۶۶۷ ۲ ۰ ۱٬۴۱۸
۵۳ کاربر:Milad ۲۰۱۲−۰۵−۱۱ ۱٬۱۰۰ ۲۴۳ ۱۱ ۰ ۱٬۳۵۴
۵۴ کاربر:Persiana ۲۰۰۸−۰۵−۲۱ ۳۸۰ ۹۴۶ ۱۲ ۰ ۱٬۳۳۸
۵۵ کاربر:Kian ۲۰۱۰−۰۸−۲۹ ۵۲۳ ۷۹۱ ۳ ۱ ۱٬۳۱۸
۵۶ کاربر:Maometto97 ۲۰۱۴−۰۳−۲۷ ۲۸۸ ۱٬۰۱۲ ۶ ۰ ۱٬۳۰۶
۵۷ کاربر:N.Iran.S ۲۰۱۸−۰۶−۱۵ ۲۴۳ ۱٬۰۱۲ ۰ ۰ ۱٬۲۵۵
۵۸ کاربر:Mojtaba2361 ۲۰۱۹−۰۱−۱۳ ۲۴۷ ۹۱۳ ۳۸ ۶ ۱٬۲۰۴
۵۹ کاربر:Jeeputer ۲۰۱۴−۰۶−۱۵ ۲۲۴ ۸۸۶ ۶۹ ۲ ۱٬۱۸۰
۶۰ کاربر:Mardetanha ۲۰۰۷−۰۸−۰۹ ۱٬۰۲۲ ۱۲۳ ۷ ۰ ۱٬۱۵۱
۶۱ کاربر:Nightdevil ۲۰۰۹−۰۸−۲۲ ۵۸۱ ۵۶۳ ۷ ۰ ۱٬۱۵۰
۶۲ کاربر:Farzan44 ۲۰۰۸−۰۳−۲۵ ۴۴۹ ۶۷۶ ۲۵ ۰ ۱٬۱۵۰
۶۳ کاربر:Reza Amper ۲۰۱۴−۰۳−۱۳ ۶۰۲ ۵۲۰ ۸ ۰ ۱٬۱۲۹
۶۴ کاربر:Diyarenoon ۲۰۱۳−۰۳−۰۴ ۷۴۵ ۳۵۵ ۳ ۰ ۱٬۱۰۳
۶۵ کاربر:Taranet ۲۰۰۷−۱۱−۲۶ ۶۴۹ ۴۳۰ ۵ ۰ ۱٬۰۸۴
۶۶ کاربر:Rizorius ۲۰۱۴−۱۰−۰۲ ۵۰۵ ۵۳۴ ۳۴ ۵ ۱٬۰۷۶
۶۷ کاربر:جواد ۲۰۱۲−۰۳−۱۸ ۶۹۹ ۳۵۴ ۱۰ ۵ ۱٬۰۶۷
۶۸ کاربر:نوژن ۲۰۰۹−۰۳−۱۷ ۴۷۲ ۵۷۶ ۴ ۱ ۱٬۰۵۲
۶۹ کاربر:Taddah ۲۰۱۴−۰۵−۱۶ ۵۷۵ ۴۷۷ ۰ ۰ ۱٬۰۵۲
۷۰ کاربر:Yamaha5 ۲۰۱۲−۱۲−۱۶ ۷۹۱ ۲۴۲ ۱۰ ۲ ۱٬۰۴۵
۷۱ کاربر:Didbang ۲۰۱۷−۰۳−۰۶ ۴۸۳ ۵۱۹ ۰ ۰ ۱٬۰۰۲
۷۲ کاربر:Cinema20206 ۲۰۱۹−۱۲−۱۳ ۱۲۵ ۸۵۱ ۰ ۰ ۹۷۵
۷۳ کاربر:Hermion ۲۰۰۷−۱۱−۱۱ ۸۹۸ ۵۱ ۸ ۰ ۹۵۷
۷۴ کاربر:سندباد ۲۰۰۶−۱۲−۰۸ ۸۱۵ ۸۰ ۲ ۰ ۸۹۷
۷۵ کاربر:Sahehco ۲۰۱۰−۰۱−۱۲ ۷۱۸ ۱۷۱ ۱ ۰ ۸۹۰
۷۶ کاربر:Armin Rhine ۲۰۱۶−۰۸−۰۹ ۲۵۳ ۶۲۸ ۱ ۰ ۸۷۹
۷۷ کاربر:Navidff ۲۰۱۰−۱۱−۳۰ ۳۲۷ ۵۰۷ ۱۱ ۰ ۸۴۵
۷۸ کاربر:Fajr18 ۲۰۱۲−۰۹−۰۹ ۲۱۷ ۶۱۰ ۱۳ ۲ ۸۴۱
۷۹ کاربر:Mazandar ۲۰۱۱−۱۲−۱۷ ۳۲۸ ۴۹۴ ۵ ۰ ۸۲۵
۸۰ کاربر:Aliparsa ۲۰۰۵−۰۵−۰۷ ۷۵۵ ۶۶ ۰ ۰ ۸۲۱
۸۱ کاربر:Luckie Luke ۲۰۱۶−۰۹−۳۰ ۳۴۸ ۴۶۰ ۱۰ ۰ ۸۱۸
۸۲ کاربر:Abtinb ۲۰۰۷−۰۱−۱۲ ۴۶۹ ۳۴۰ ۱ ۰ ۸۱۰
۸۳ کاربر:R0stam ۲۰۰۶−۰۷−۲۸ ۷۴۷ ۵۲ ۲ ۰ ۸۰۱
۸۴ کاربر:Mpj7 ۲۰۱۵−۰۱−۱۹ ۱۷۸ ۵۷۲ ۲۲ ۱ ۷۷۳
۸۵ کاربر:Khenamothara ۲۰۱۰−۰۷−۱۰ ۳۴۹ ۴۲۱ ۲ ۰ ۷۷۲
۸۶ کاربر:محک ۲۰۰۹−۱۱−۲۴ ۲۸۵ ۴۵۱ ۲۷ ۰ ۷۶۲
۸۷ کاربر:Reza1615 ۲۰۱۱−۰۱−۱۶ ۵۷۶ ۱۵۳ ۲۴ ۶ ۷۵۹
۸۸ کاربر:4nn1l2 ۲۰۱۲−۰۵−۱۱ ۵۰۴ ۲۴۹ ۴ ۰ ۷۵۷
۸۹ کاربر:Samak ۲۰۱۲−۰۶−۱۴ ۲۵۱ ۴۹۲ ۱۲ ۰ ۷۵۵
۹۰ کاربر:هفشجانی ۲۰۱۴−۱۱−۲۱ ۲۴۸ ۴۹۵ ۵ ۱ ۷۴۹
۹۱ کاربر:KOLI ۲۰۱۴−۰۸−۲۰ ۲۲۱ ۵۲۴ ۲ ۰ ۷۴۷
۹۲ کاربر:ArefKabi ۲۰۱۷−۰۶−۰۶ ۳۹۴ ۳۴۹ ۰ ۰ ۷۴۳
۹۳ کاربر:Poya-P ۲۰۱۷−۰۳−۲۸ ۴۲۸ ۳۱۲ ۱ ۰ ۷۴۱
۹۴ کاربر:ImanFakhri ۲۰۱۶−۱۱−۱۳ ۴۳۶ ۲۸۵ ۵ ۰ ۷۲۶
۹۵ کاربر:Dalba ۲۰۱۰−۰۲−۲۳ ۲۷۰ ۴۳۸ ۸ ۰ ۷۱۶
۹۶ کاربر:Shkuru Afshar ۲۰۱۴−۰۴−۰۹ ۱۵۷ ۵۱۱ ۳۴ ۳ ۷۰۵
۹۷ کاربر:Crystal59 ۲۰۲۰−۰۴−۲۹ ۱۴۰ ۵۶۵ ۰ ۰ ۷۰۵
۹۸ کاربر:Amirreza ۲۰۰۸−۰۸−۱۵ ۵۳۶ ۱۶۵ ۲ ۰ ۷۰۳
۹۹ کاربر:Arash ۲۰۰۹−۰۸−۲۱ ۲۶۰ ۴۴۱ ۰ ۰ ۷۰۱
۱۰۰ کاربر:Meisam ۲۰۰۶−۰۳−۱۲ ۶۱۷ ۶۶ ۱ ۰ ۶۸۴
۱۰۱ کاربر:MRG90 ۲۰۱۱−۰۹−۲۳ ۲۶۰ ۴۲۲ ۲ ۰ ۶۸۳
۱۰۲ کاربر:Wayiran ۲۰۰۸−۰۲−۲۴ ۴۶۷ ۲۱۰ ۶ ۰ ۶۸۳
۱۰۳ کاربر:Iran zoro ۲۰۱۷−۰۴−۲۷ ۵۷۳ ۱۰۳ ۰ ۰ ۶۷۶
۱۰۴ کاربر:Senemmar ۲۰۰۷−۰۲−۰۷ ۶۵۰ ۲۴ ۱ ۰ ۶۷۵
۱۰۵ کاربر:Javid44 ۲۰۱۲−۰۸−۳۱ ۳۰۸ ۳۵۹ ۴ ۰ ۶۷۱
۱۰۶ کاربر:Arash redcat ۲۰۰۵−۰۸−۰۹ ۶۰۶ ۶۱ ۳ ۰ ۶۷۰
۱۰۷ کاربر:Mohammadrahmani2o0 ۲۰۱۶−۰۸−۰۸ ۱۵۲ ۴۹۱ ۱۲ ۷ ۶۶۲
۱۰۸ کاربر:Ebrahim ۲۰۱۰−۰۳−۰۷ ۵۰۹ ۱۴۱ ۲ ۱ ۶۵۳
۱۰۹ کاربر:PoloMk5 ۲۰۱۶−۰۷−۱۴ ۵۳ ۵۹۶ ۲ ۱ ۶۵۲
۱۱۰ کاربر:Deybirth ۲۰۱۰−۰۲−۱۹ ۲۹۰ ۳۱۴ ۳۶ ۰ ۶۴۰
۱۱۱ کاربر:SalmanZ ۲۰۱۷−۰۷−۰۴ ۳۱۶ ۳۱۱ ۱ ۰ ۶۲۸
۱۱۲ کاربر:Mohammad reza78 ۲۰۱۷−۰۳−۰۴ ۵۱۱ ۱۱۲ ۰ ۰ ۶۲۳
۱۱۳ کاربر:Volleyfans ۲۰۱۴−۱۱−۳۰ ۳۲۵ ۲۸۴ ۲ ۰ ۶۱۱
۱۱۴ کاربر:Saeidrshrmz ۲۰۱۶−۱۲−۲۸ ۱۱۷ ۴۷۷ ۵ ۱ ۶۰۰
۱۱۵ کاربر:Mahdy Saffar ۲۰۱۵−۰۱−۲۴ ۱۵۷ ۳۸۴ ۵۱ ۲ ۵۹۴
۱۱۶ کاربر:ح-اكبري ۲۰۱۰−۰۶−۰۵ ۳۴۲ ۲۴۸ ۴ ۰ ۵۹۴
۱۱۷ کاربر:CinGeo ۲۰۱۷−۰۶−۲۰ ۱۳ ۵۷۳ ۰ ۰ ۵۸۶
۱۱۸ کاربر:Nightryder84 ۲۰۱۰−۰۳−۰۲ ۵۰۵ ۷۳ ۲ ۱ ۵۸۱
۱۱۹ کاربر:Simsala111 ۲۰۱۱−۰۱−۲۲ ۱۹۷ ۳۶۲ ۵ ۰ ۵۶۴
۱۲۰ کاربر:Yoosef Pooranvary ۲۰۰۵−۰۶−۰۷ ۳۷۲ ۱۷۹ ۴ ۱ ۵۵۶
۱۲۱ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۰۰۹−۰۴−۲۴ ۴۶۱ ۸۳ ۳ ۱ ۵۴۸
۱۲۲ کاربر:Parastoo ۲۰۱۲−۰۱−۱۳ ۱۹۲ ۳۵۱ ۲ ۰ ۵۴۵
۱۲۳ کاربر:Nersy ۲۰۰۸−۰۴−۱۶ ۴۱۱ ۱۲۶ ۱ ۰ ۵۳۸
۱۲۴ کاربر:P.arashnia ۲۰۱۲−۱۲−۲۶ ۳۰۹ ۲۲۵ ۴ ۰ ۵۳۷
۱۲۵ کاربر:Ladybloomextract ۲۰۱۶−۰۳−۱۱ ۸۸ ۴۲۶ ۲۳ ۰ ۵۳۷
۱۲۶ کاربر:Farshidr90 ۲۰۱۵−۰۴−۱۶ ۷۵ ۴۵۲ ۷ ۰ ۵۳۴
۱۲۷ کاربر:Cobain ۲۰۰۸−۰۸−۲۰ ۹۰ ۴۲۶ ۳ ۰ ۵۱۹
۱۲۸ کاربر:Hanooz ۲۰۱۸−۰۴−۲۱ ۲۷۶ ۱۹۸ ۳۰ ۱۰ ۵۱۴
۱۲۹ کاربر:Alimir1986 ۲۰۱۹−۰۱−۰۲ ۱۳۶ ۳۵۷ ۱ ۰ ۴۹۴
۱۳۰ کاربر:Huji ۲۰۰۶−۰۷−۲۲ ۳۴۳ ۱۴۳ ۷ ۰ ۴۹۳
۱۳۱ کاربر:هما فیزیک ۲۰۱۶−۱۲−۰۳ ۵۸ ۴۳۳ ۰ ۰ ۴۹۱
۱۳۲ کاربر:Mehran ۲۰۰۶−۰۱−۲۴ ۲۷۷ ۲۰۳ ۸ ۱ ۴۸۹
۱۳۳ کاربر:Gnosis ۲۰۰۷−۱۰−۱۵ ۴۶۱ ۲۷ ۰ ۰ ۴۸۸
۱۳۴ کاربر:Mani-bakhtiar ۲۰۰۶−۰۵−۱۳ ۲۴۲ ۲۳۸ ۲ ۰ ۴۸۲
۱۳۵ کاربر:فرزند ایران اسلامی ۲۰۱۱−۰۷−۱۲ ۴۲۹ ۴۳ ۰ ۰ ۴۷۲
۱۳۶ کاربر:TruthPraiser ۲۰۰۹−۰۸−۰۱ ۳۶۴ ۱۰۷ ۰ ۰ ۴۷۱
۱۳۷ کاربر:Soheyl75 ۲۰۱۲−۰۹−۲۶ ۲۵۳ ۲۱۱ ۲ ۰ ۴۶۶
۱۳۸ کاربر:Paraw ۲۰۰۸−۱۱−۲۳ ۷۹ ۳۵۲ ۱۷ ۱ ۴۴۹
۱۳۹ کاربر:Telluride ۲۰۱۹−۰۲−۱۸ ۲۱۱ ۲۲۸ ۲ ۰ ۴۴۱
۱۴۰ کاربر:AFlorence ۲۰۱۳−۰۱−۰۲ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲ ۰ ۴۳۸
۱۴۱ کاربر:Shiasun ۲۰۱۹−۰۸−۳۱ ۲۴۴ ۱۸۶ ۷ ۰ ۴۳۷
۱۴۲ کاربر:BaqBan20 ۲۰۱۵−۰۴−۱۴ ۲۵۲ ۱۸۰ ۱ ۰ ۴۳۳
۱۴۳ کاربر:Hosseiniran ۲۰۱۱−۰۸−۰۵ ۲۶۸ ۱۵۲ ۷ ۰ ۴۲۷
۱۴۴ کاربر:Armanjafari ۲۰۱۲−۰۵−۱۹ ۳۳۳ ۷۷ ۲ ۰ ۴۱۲
۱۴۵ کاربر:M samadi ۲۰۰۶−۰۹−۲۴ ۳۴۹ ۵۵ ۰ ۰ ۴۰۴
۱۴۶ کاربر:Saeidpourbabak ۲۰۱۰−۰۲−۲۰ ۳۸۰ ۲۲ ۰ ۰ ۴۰۲
۱۴۷ کاربر:Pbahramian ۲۰۰۸−۱۱−۰۷ ۲۶۸ ۱۳۱ ۱ ۰ ۳۹۹
۱۴۸ کاربر:Hashtablakoo2000 ۲۰۱۳−۰۵−۱۱ ۲۲۸ ۱۶۶ ۳ ۰ ۳۹۷
۱۴۹ کاربر:Ali ringo ۲۰۱۱−۰۳−۱۴ ۱۵۰ ۲۰۹ ۲۹ ۰ ۳۸۸
۱۵۰ کاربر:Mostafazizi ۲۰۰۵−۰۷−۲۳ ۲۴۹ ۱۳۴ ۴ ۰ ۳۸۷
۱۵۱ کاربر:Sandman ۲۰۱۱−۰۴−۰۳ ۱۳۹ ۲۴۴ ۲ ۰ ۳۸۵
۱۵۲ کاربر:Raayen ۲۰۱۰−۰۹−۰۲ ۳۵۷ ۱۸ ۰ ۱ ۳۷۶
۱۵۳ کاربر:Hamid Hassani ۲۰۰۹−۰۸−۲۳ ۱۹۸ ۱۷۸ ۰ ۰ ۳۷۶
۱۵۴ کاربر:Kamranazad ۲۰۱۰−۰۹−۰۸ ۲۰۱ ۱۶۱ ۱۰ ۲ ۳۷۴
۱۵۵ کاربر:Ormazda ۲۰۱۳−۰۳−۱۳ ۲۸۲ ۸۸ ۰ ۰ ۳۷۰
۱۵۶ کاربر:Hamidsad ۲۰۱۴−۰۶−۱۷ ۱۹۱ ۱۷۵ ۱ ۰ ۳۶۷
۱۵۷ کاربر:Raatin ۲۰۱۱−۰۸−۱۱ ۳۰۹ ۵۶ ۰ ۰ ۳۶۵
۱۵۸ کاربر:Movyn ۲۰۱۰−۱۰−۲۴ ۱۱۸ ۲۲۶ ۱۶ ۰ ۳۶۰
۱۵۹ کاربر:Hariva ۲۰۰۶−۱۱−۱۱ ۲۹۱ ۶۳ ۴ ۰ ۳۵۸
۱۶۰ کاربر:Ehsan aslani ۲۰۰۸−۱۲−۳۰ ۲۲۸ ۱۲۷ ۲ ۰ ۳۵۷
۱۶۱ کاربر:Meysam ۲۰۱۰−۰۲−۰۸ ۳۰۸ ۴۶ ۲ ۰ ۳۵۶
۱۶۲ کاربر:میرعلی 797 ۲۰۱۷−۱۰−۰۴ ۱۶ ۳۳۳ ۵ ۰ ۳۵۴
۱۶۳ کاربر:Ashkan P. ۲۰۰۹−۰۷−۲۷ ۱۱ ۳۳۵ ۷ ۰ ۳۵۳
۱۶۴ کاربر:یکی از یاران خدا ۲۰۰۹−۰۷−۰۱ ۱۵۳ ۱۹۶ ۳ ۰ ۳۵۲
۱۶۵ کاربر:Armin1718 ۲۰۱۸−۰۷−۰۲ ۱۲۵ ۲۱۳ ۱۲ ۰ ۳۵۰
۱۶۶ کاربر:Amirali-E ۲۰۱۰−۰۸−۳۰ ۶۳ ۲۸۲ ۶ ۰ ۳۵۰
۱۶۷ کاربر:Diako1971 ۲۰۱۲−۱۱−۱۳ ۲۰۶ ۱۲۹ ۱۴ ۰ ۳۴۹
۱۶۸ کاربر:خوش شانس ۲۰۱۳−۱۱−۰۲ ۲۳۶ ۱۰۶ ۱ ۰ ۳۴۳
۱۶۹ کاربر:Mehrdad elli ۲۰۱۵−۰۱−۰۹ ۴۳ ۲۹۱ ۸ ۰ ۳۴۲
۱۷۰ کاربر:حامد میرزاحسینی ۲۰۰۸−۱۲−۲۳ ۲۴۱ ۹۸ ۱ ۰ ۳۴۰
۱۷۱ کاربر:Reza luke ۲۰۱۱−۰۷−۲۶ ۲۷۸ ۵۸ ۲ ۰ ۳۳۸
۱۷۲ کاربر:AmerGEM ۲۰۱۴−۰۸−۲۴ ۳۰۳ ۳۴ ۰ ۰ ۳۳۷
۱۷۳ کاربر:Bi-on-ic ۲۰۱۶−۰۹−۱۸ ۲۲۹ ۱۰۷ ۰ ۰ ۳۳۶
۱۷۴ کاربر:Farzan Shahdad ۲۰۱۰−۰۹−۰۵ ۵۸ ۲۶۵ ۱۲ ۰ ۳۳۵
۱۷۵ کاربر:Nika2020 ۲۰۱۸−۰۱−۲۷ ۲۴۹ ۸۵ ۰ ۰ ۳۳۴
۱۷۶ کاربر:AmirAK ۲۰۱۱−۰۸−۲۵ ۱۶۲ ۱۷۱ ۰ ۰ ۳۳۳
۱۷۷ کاربر:Sa.vakilian ۲۰۰۶−۰۴−۲۳ ۲۱۱ ۱۰۷ ۱۱ ۱ ۳۳۰
۱۷۸ کاربر:Companionship ۲۰۰۹−۰۴−۱۶ ۳۰۳ ۲۷ ۰ ۰ ۳۳۰
۱۷۹ کاربر:ایلیا 2010 ۲۰۰۹−۰۳−۱۸ ۲۸۱ ۴۶ ۱ ۰ ۳۲۸
۱۸۰ کاربر:Poorya0014 ۲۰۱۳−۰۲−۲۳ ۸۸ ۱۷۶ ۵۶ ۶ ۳۲۶
۱۸۱ کاربر:Ahooei ۲۰۱۸−۰۲−۲۳ ۱۰۰ ۲۱۴ ۱۰ ۲ ۳۲۶
۱۸۲ کاربر:Ariaveeg ۲۰۱۲−۰۱−۲۷ ۱۷۹ ۱۴۱ ۳ ۰ ۳۲۳
۱۸۳ کاربر:Amin Vartan ۲۰۲۰−۰۵−۲۱ ۵۲ ۲۷۰ ۱ ۰ ۳۲۳
۱۸۴ کاربر:Rezadecoder ۲۰۱۴−۰۲−۱۱ ۲۹۷ ۲۲ ۰ ۰ ۳۱۹
۱۸۵ کاربر:Ehsanf2018 ۲۰۱۷−۱۰−۱۳ ۱۷۲ ۱۴۴ ۲ ۰ ۳۱۸
۱۸۶ کاربر:Sepidar ۲۰۱۷−۰۳−۲۵ ۱۹۰ ۱۲۷ ۰ ۰ ۳۱۷
۱۸۷ کاربر:Gm110m ۲۰۱۳−۱۲−۱۰ ۷ ۲۹۰ ۱۶ ۰ ۳۱۳
۱۸۸ کاربر:Hootandolati ۲۰۱۰−۰۵−۰۱ ۱۶۴ ۱۴۲ ۳ ۰ ۳۰۹
۱۸۹ کاربر:Mehrdad2021 ۲۰۲۰−۰۲−۰۷ ۱۴ ۲۹۳ ۰ ۰ ۳۰۷
۱۹۰ کاربر:C8rbon ۲۰۱۶−۱۲−۲۰ ۱۴۱ ۱۶۱ ۳ ۱ ۳۰۶
۱۹۱ کاربر:Arashk rp2 ۲۰۰۸−۰۲−۱۲ ۱۹۲ ۱۱۱ ۱ ۰ ۳۰۴
۱۹۲ کاربر:تاورنیه ۲۰۱۶−۰۳−۱۲ ۱۴۸ ۱۴۷ ۸ ۰ ۳۰۳
۱۹۳ کاربر:Mohamad Darilin ۲۰۲۰−۱۰−۲۵ ۱۸ ۲۸۵ ۰ ۰ ۳۰۲
۱۹۴ کاربر:Shobhe ۲۰۱۶−۰۸−۲۲ ۳۰ ۲۵۶ ۱۳ ۱ ۳۰۰
۱۹۵ کاربر:Ali957 ۲۰۱۸−۰۷−۲۱ ۱۶۱ ۱۳۴ ۴ ۰ ۲۹۹
۱۹۶ کاربر:مصطفی کوهستانی ۲۰۲۰−۰۳−۰۵ ۲۴ ۲۶۹ ۶ ۰ ۲۹۹
۱۹۷ کاربر:Agriculturalengineer96 ۲۰۱۸−۰۸−۲۴ ۱۸۵ ۱۱۲ ۱ ۰ ۲۹۸
۱۹۸ کاربر:Mazdakabedi ۲۰۰۸−۰۶−۱۴ ۷۷ ۲۰۳ ۱۶ ۰ ۲۹۵
۱۹۹ کاربر:محمد.رضا ۲۰۰۶−۰۳−۱۷ ۲۹۰ ۴ ۰ ۰ ۲۹۴
۲۰۰ کاربر:Jaleel2007 ۲۰۱۱−۱۲−۱۳ ۱۷۷ ۱۱۲ ۲ ۰ ۲۹۱