ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله

ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله/بالا

آخرین به روز رسانی: ‏۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۱۲ (UTC)

ردیف کاربر اولین ایجاد مقاله مقاله ۰ تا ۲ کیلوبایت مقاله ۲ تا ۱۵ کیلوبایت مقاله ۱۵ تا ۷۰ کیلوبایت مقاله بالای ۷۰ کیلوبایت جمع کل
۱ کاربر:Kasir ۲۰۰۹-۰۷-۱۰ ۱۰٬۳۸۹ ۱۲٬۶۴۰ ۹۳ ۱۳ ۲۳٬۱۲۴
۲ کاربر:AbDaryaee ۲۰۱۸-۰۳-۰۱ ۱٬۷۰۲ ۱۶٬۳۷۵ ۲ ۱ ۱۸٬۰۷۸
۳ کاربر:Darafsh ۲۰۱۰-۰۹-۲۰ ۱۰٬۹۱۴ ۵٬۷۷۶ ۲۶۶ ۱۲ ۱۶٬۹۵۷
۴ کاربر:ماني ۲۰۰۴-۰۷-۰۷ ۱۲٬۷۲۲ ۲٬۹۶۴ ۴۷ ۰ ۱۵٬۷۳۲
۵ کاربر:Roozitaa ۲۰۰۹-۱۱-۰۵ ۷٬۲۰۸ ۱٬۸۳۰ ۲۳ ۰ ۹٬۰۵۷
۶ کاربر:Tisfoon ۲۰۱۳-۰۸-۲۹ ۲٬۴۶۹ ۶٬۱۹۱ ۲۲ ۱ ۸٬۶۸۰
۷ کاربر:Ali.eblis1 ۲۰۱۰-۱۲-۲۵ ۲٬۹۱۲ ۵٬۰۸۴ ۱۷ ۰ ۸٬۰۱۰
۸ کاربر:Alishahss75ali ۲۰۱۱-۰۹-۱۷ ۴٬۶۰۰ ۲٬۳۱۹ ۳ ۰ ۶٬۹۱۹
۹ کاربر:کوروش تهرانی ۲۰۱۷-۰۲-۲۵ ۵٬۷۸۶ ۸۳۴ ۰ ۰ ۶٬۶۲۰
۱۰ کاربر:Mensis Mirabilis ۲۰۱۸-۰۲-۲۰ ۲٬۴۵۲ ۳٬۲۷۵ ۲ ۱ ۵٬۷۲۶
۱۱ کاربر:Behnam mancini ۲۰۱۰-۰۱-۱۳ ۳٬۷۳۶ ۱٬۳۰۲ ۱ ۰ ۵٬۰۳۴
۱۲ کاربر:Sillverfox ۲۰۱۸-۰۱-۰۹ ۴٬۵۴۵ ۳۱۵ ۲ ۰ ۴٬۸۶۱
۱۳ کاربر:Modern Sciences ۲۰۱۵-۰۸-۱۴ ۲٬۳۹۲ ۲٬۰۰۴ ۶۱ ۵ ۴٬۴۶۰
۱۴ کاربر:World Cup 2010 ۲۰۱۰-۰۷-۰۷ ۱٬۳۶۳ ۲٬۵۹۸ ۴۸ ۴ ۴٬۰۱۱
۱۵ کاربر:Ladsgroup ۲۰۰۶-۰۸-۰۱ ۲٬۰۸۰ ۱٬۷۸۱ ۹۶ ۵ ۳٬۹۶۱
۱۶ کاربر:Alborzagros ۲۰۱۰-۰۷-۱۴ ۲٬۹۹۴ ۷۶۶ ۱۳ ۰ ۳٬۷۷۳
۱۷ کاربر:Exclude7 ۲۰۱۴-۰۹-۲۷ ۲٬۵۰۰ ۸۹۸ ۹ ۳ ۳٬۴۰۸
۱۸ کاربر:Elmju ۲۰۰۸-۰۳-۲۷ ۳٬۲۸۲ ۸۵ ۰ ۰ ۳٬۳۶۷
۱۹ کاربر:Rmashhadi ۲۰۱۰-۰۹-۲۲ ۱٬۸۷۶ ۱٬۴۵۴ ۳ ۱ ۳٬۳۳۲
۲۰ کاربر:Sunfyre ۲۰۰۸-۰۹-۰۷ ۱٬۹۳۹ ۱٬۱۴۵ ۱۱ ۰ ۳٬۰۹۴
۲۱ کاربر:Sicaspi ۲۰۰۸-۰۷-۰۷ ۱٬۲۸۱ ۱٬۴۵۰ ۵۲ ۷ ۲٬۷۸۹
۲۲ کاربر:زرشک ۲۰۰۶-۰۶-۰۹ ۲٬۴۸۸ ۲۳۶ ۲۹ ۰ ۲٬۷۵۳
۲۳ کاربر:Amolbot ۲۰۱۰-۰۷-۰۳ ۲٬۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۲٬۶۷۲
۲۴ کاربر:Pedram.salehpoor ۲۰۰۷-۰۹-۰۶ ۲٬۶۳۴ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۶۵۵
۲۵ کاربر:قلی زادگان ۲۰۰۹-۰۸-۳۰ ۱٬۶۵۷ ۸۵۶ ۳۱ ۱ ۲٬۵۴۴
۲۶ کاربر:Freshman404 ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ ۱٬۸۱۶ ۶۹۸ ۸ ۲ ۲٬۵۲۴
۲۷ کاربر:Fatemi ۲۰۱۲-۰۳-۱۰ ۱٬۲۹۳ ۱٬۱۶۸ ۱۰ ۰ ۲٬۴۶۹
۲۸ کاربر:Sanchooli ۲۰۰۷-۰۲-۲۶ ۲٬۳۸۹ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۴۱۰
۲۹ کاربر:Asadi s ۲۰۰۶-۰۷-۰۴ ۱٬۹۸۱ ۳۷۱ ۱۶ ۱ ۲٬۳۶۹
۳۰ کاربر:عارون ۲۰۱۳-۰۳-۰۷ ۱٬۵۸۴ ۷۸۱ ۱ ۰ ۲٬۳۶۴
۳۱ کاربر:محمديان ۲۰۰۵-۰۷-۱۴ ۱٬۶۸۰ ۴۶۸ ۲ ۰ ۲٬۱۵۰
۳۲ کاربر:Ariobarzan ۲۰۰۵-۰۸-۱۲ ۱٬۲۰۲ ۹۰۳ ۵ ۰ ۲٬۱۰۹
۳۳ کاربر:Pirhayati ۲۰۰۸-۰۸-۰۲ ۱٬۶۸۴ ۳۵۲ ۲ ۰ ۲٬۰۳۸
۳۴ کاربر:Wikimostafa ۲۰۱۳-۱۲-۲۶ ۱٬۰۹۷ ۸۶۵ ۱ ۰ ۱٬۹۶۳
۳۵ کاربر:Paiamshadi ۲۰۰۹-۰۴-۲۶ ۱٬۴۵۸ ۲۵۷ ۳ ۰ ۱٬۷۱۷
۳۶ کاربر:زاید الوصف ۲۰۱۰-۰۸-۱۵ ۱٬۵۳۲ ۱۵۰ ۱ ۰ ۱٬۶۸۳
۳۷ کاربر:MOSIOR ۲۰۱۰-۰۲-۱۲ ۵۷۱ ۱٬۰۹۵ ۹ ۲ ۱٬۶۷۶
۳۸ کاربر:Markman Darkman ۲۰۰۸-۰۶-۲۸ ۱۵۵ ۱٬۳۵۱ ۱ ۰ ۱٬۵۰۷
۳۹ کاربر:Hamedvahid ۲۰۱۰-۰۱-۲۹ ۱٬۲۹۳ ۱۹۵ ۷ ۱ ۱٬۴۹۶
۴۰ کاربر:Juybari ۲۰۰۹-۰۹-۰۳ ۱٬۲۳۹ ۲۱۴ ۲ ۰ ۱٬۴۵۴
۴۱ کاربر:Chyah ۲۰۱۰-۰۸-۲۸ ۹۲۴ ۵۰۰ ۲ ۰ ۱٬۴۲۵
۴۲ کاربر:همان ۲۰۰۸-۰۴-۱۷ ۷۴۴ ۶۵۹ ۲ ۰ ۱٬۴۰۵
۴۳ کاربر:Milad ۲۰۱۲-۰۵-۱۱ ۱٬۰۹۹ ۲۴۴ ۱۱ ۰ ۱٬۳۵۴
۴۴ کاربر:HADI ۲۰۱۰-۰۱-۱۹ ۷۷۸ ۵۷۲ ۴ ۰ ۱٬۳۵۳
۴۵ کاربر:Persiana ۲۰۰۸-۰۵-۲۱ ۳۷۸ ۹۴۶ ۱۲ ۰ ۱٬۳۳۶
۴۶ کاربر:Hosseinronaghi ۲۰۱۷-۰۲-۱۵ ۸۸۰ ۴۴۵ ۱ ۰ ۱٬۳۲۶
۴۷ کاربر:Brayan ocaner ۲۰۱۷-۱۱-۲۷ ۱٬۰۸۵ ۲۳۳ ۰ ۰ ۱٬۳۱۸
۴۸ کاربر:Kian ۲۰۱۰-۰۸-۲۹ ۴۸۳ ۷۴۸ ۳ ۱ ۱٬۲۳۵
۴۹ کاربر:N.Iran.S ۲۰۱۸-۰۶-۱۵ ۲۳۶ ۹۹۰ ۰ ۰ ۱٬۲۲۶
۵۰ کاربر:DTK01 ۲۰۱۵-۰۴-۰۱ ۱٬۱۰۰ ۴۷ ۴ ۰ ۱٬۱۴۹
۵۱ کاربر:Mardetanha ۲۰۰۷-۰۸-۰۹ ۹۷۷ ۱۰۳ ۵ ۰ ۱٬۰۸۴
۵۲ کاربر:کامران اورفه ۲۰۱۵-۱۲-۱۲ ۳۵۷ ۷۲۳ ۰ ۰ ۱٬۰۸۰
۵۳ کاربر:جواد ۲۰۱۲-۰۳-۱۸ ۷۰۵ ۳۵۶ ۱۰ ۵ ۱٬۰۷۵
۵۴ کاربر:Taranet ۲۰۰۷-۱۱-۲۶ ۶۴۶ ۴۲۴ ۵ ۰ ۱٬۰۷۵
۵۵ کاربر:Maometto97 ۲۰۱۴-۰۳-۲۷ ۲۳۵ ۸۲۷ ۳ ۰ ۱٬۰۶۵
۵۶ کاربر:نوژن ۲۰۰۹-۰۳-۱۷ ۴۷۳ ۵۷۶ ۴ ۱ ۱٬۰۵۳
۵۷ کاربر:Yamaha5 ۲۰۱۲-۱۲-۱۶ ۷۷۹ ۲۳۲ ۹ ۲ ۱٬۰۲۲
۵۸ کاربر:Didbang ۲۰۱۷-۰۳-۰۶ ۴۸۴ ۵۱۹ ۰ ۰ ۱٬۰۰۳
۵۹ کاربر:Hermion ۲۰۰۷-۱۱-۱۱ ۸۹۹ ۵۱ ۸ ۰ ۹۵۸
۶۰ کاربر:Farzan44 ۲۰۰۸-۰۳-۲۵ ۳۷۵ ۵۲۷ ۲۵ ۰ ۹۲۷
۶۱ کاربر:Nightdevil ۲۰۰۹-۰۸-۲۲ ۴۸۸ ۴۳۳ ۵ ۰ ۹۲۵
۶۲ کاربر:Diyarenoon ۲۰۱۳-۰۳-۰۴ ۶۳۴ ۲۶۷ ۳ ۰ ۹۰۴
۶۳ کاربر:سندباد ۲۰۰۶-۱۲-۰۸ ۸۱۸ ۸۱ ۲ ۰ ۹۰۱
۶۴ کاربر:Armin Rhine ۲۰۱۶-۰۸-۰۹ ۲۵۳ ۶۲۸ ۱ ۰ ۸۷۹
۶۵ کاربر:Sahehco ۲۰۱۰-۰۱-۱۲ ۷۰۵ ۱۶۸ ۱ ۰ ۸۷۴
۶۶ کاربر:Taddah ۲۰۱۴-۰۵-۱۶ ۴۵۶ ۴۱۰ ۰ ۰ ۸۶۶
۶۷ کاربر:Navidff ۲۰۱۰-۱۱-۳۰ ۳۲۸ ۵۰۵ ۱۱ ۰ ۸۴۴
۶۸ کاربر:Fajr18 ۲۰۱۲-۰۹-۰۹ ۲۱۶ ۶۰۵ ۱۲ ۲ ۸۳۴
۶۹ کاربر:Ahura21 ۲۰۱۱-۰۵-۰۶ ۴۵۱ ۳۳۸ ۳۴ ۵ ۸۲۸
۷۰ کاربر:Aliparsa ۲۰۰۵-۰۵-۰۷ ۷۶۰ ۶۷ ۰ ۰ ۸۲۷
۷۱ کاربر:Mazandar ۲۰۱۱-۱۲-۱۷ ۳۲۸ ۴۹۴ ۵ ۰ ۸۲۵
۷۲ کاربر:Abtinb ۲۰۰۷-۰۱-۱۲ ۴۶۸ ۳۴۰ ۱ ۰ ۸۰۹
۷۳ کاربر:R0stam ۲۰۰۶-۰۷-۲۸ ۷۴۶ ۵۲ ۲ ۰ ۸۰۰
۷۴ کاربر:Reza1615 ۲۰۱۱-۰۱-۱۶ ۵۸۰ ۱۵۳ ۲۴ ۶ ۷۶۳
۷۵ کاربر:Samak ۲۰۱۲-۰۶-۱۴ ۲۵۳ ۴۹۴ ۱۳ ۰ ۷۶۰
۷۶ کاربر:هفشجانی ۲۰۱۴-۱۱-۲۱ ۲۴۷ ۴۹۶ ۵ ۲ ۷۵۰
۷۷ کاربر:Poya-P ۲۰۱۷-۰۳-۲۸ ۴۲۹ ۳۱۲ ۰ ۰ ۷۴۱
۷۸ کاربر:Amirreza ۲۰۰۸-۰۸-۱۵ ۵۳۴ ۱۶۷ ۲ ۰ ۷۰۳
۷۹ کاربر:Arash ۲۰۰۹-۰۸-۲۱ ۲۶۰ ۴۴۳ ۰ ۰ ۷۰۳
۸۰ کاربر:ArefKabi ۲۰۱۷-۰۶-۰۶ ۳۸۸ ۳۱۲ ۰ ۰ ۷۰۰
۸۱ کاربر:Dalba ۲۰۱۰-۰۲-۲۳ ۲۵۹ ۴۳۳ ۸ ۰ ۷۰۰
۸۲ کاربر:Wayiran ۲۰۰۸-۰۲-۲۴ ۴۷۰ ۲۱۲ ۶ ۰ ۶۸۸
۸۳ کاربر:MRG90 ۲۰۱۱-۰۹-۲۳ ۲۶۰ ۴۲۲ ۲ ۰ ۶۸۳
۸۴ کاربر:Meisam ۲۰۰۶-۰۳-۱۲ ۶۱۴ ۶۶ ۱ ۰ ۶۸۱
۸۵ کاربر:Senemmar ۲۰۰۷-۰۲-۰۷ ۶۵۱ ۲۵ ۱ ۰ ۶۷۷
۸۶ کاربر:Iran zoro ۲۰۱۷-۰۴-۲۷ ۵۷۳ ۱۰۴ ۰ ۰ ۶۷۷
۸۷ کاربر:Javid44 ۲۰۱۲-۰۸-۳۱ ۳۰۸ ۳۵۹ ۴ ۰ ۶۷۱
۸۸ کاربر:Arash redcat ۲۰۰۵-۰۸-۰۹ ۶۰۵ ۶۲ ۳ ۰ ۶۷۰
۸۹ کاربر:Reza Amper ۲۰۱۴-۰۳-۱۳ ۲۵۲ ۳۸۸ ۷ ۰ ۶۴۷
۹۰ کاربر:Deybirth ۲۰۱۰-۰۲-۱۹ ۲۹۲ ۳۱۵ ۳۷ ۰ ۶۴۴
۹۱ کاربر:Ebrahim ۲۰۱۰-۰۳-۰۷ ۴۸۹ ۱۳۴ ۲ ۱ ۶۲۶
۹۲ کاربر:4nn1l2 ۲۰۱۲-۰۵-۱۱ ۴۱۴ ۲۰۹ ۲ ۰ ۶۲۵
۹۳ کاربر:Mohammad reza78 ۲۰۱۷-۰۳-۰۴ ۵۱۲ ۱۱۲ ۰ ۰ ۶۲۴
۹۴ کاربر:Mojtaba2361 ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۵۱ ۴۶۰ ۷ ۳ ۶۲۱
۹۵ کاربر:Volleyfans ۲۰۱۴-۱۱-۳۰ ۳۲۵ ۲۸۴ ۲ ۰ ۶۱۱
۹۶ کاربر:Shervin27 ۲۰۱۶-۰۷-۱۴ ۵۲ ۵۴۹ ۲ ۱ ۶۰۴
۹۷ کاربر:Mohammadrahmani2o0 ۲۰۱۶-۰۸-۰۸ ۱۵۲ ۴۲۹ ۱۱ ۷ ۵۹۹
۹۸ کاربر:Javadhidden ۲۰۱۰-۱۰-۲۰ ۲۱۱ ۳۷۸ ۵ ۰ ۵۹۴
۹۹ کاربر:ح-اكبري ۲۰۱۰-۰۶-۰۵ ۳۳۵ ۲۴۸ ۴ ۰ ۵۸۷
۱۰۰ کاربر:KOLI ۲۰۱۴-۰۸-۲۰ ۱۶۴ ۴۲۰ ۲ ۰ ۵۸۶
۱۰۱ کاربر:کارگردانان سینما و تلویزیون ایران ۲۰۱۷-۰۶-۲۰ ۱۰ ۵۷۳ ۰ ۰ ۵۸۳
۱۰۲ کاربر:Mahdy Saffar ۲۰۱۵-۰۱-۲۴ ۱۵۳ ۳۷۴ ۵۱ ۲ ۵۸۰
۱۰۳ کاربر:SalmanZ ۲۰۱۷-۰۷-۰۴ ۳۰۹ ۲۷۰ ۰ ۰ ۵۷۹
۱۰۴ کاربر:Mpj7 ۲۰۱۵-۰۱-۱۹ ۱۶۷ ۳۸۳ ۱۱ ۱ ۵۶۲
۱۰۵ کاربر:Nightryder84 ۲۰۱۰-۰۳-۰۲ ۴۸۵ ۷۱ ۲ ۱ ۵۵۹
۱۰۶ کاربر:Nersy ۲۰۰۸-۰۴-۱۶ ۴۱۹ ۱۳۳ ۲ ۰ ۵۵۴
۱۰۷ کاربر:Shkuru Afshar ۲۰۱۴-۰۴-۰۹ ۱۳۵ ۳۹۱ ۲۲ ۱ ۵۴۹
۱۰۸ کاربر:ImanFakhri ۲۰۱۶-۱۱-۱۳ ۳۳۴ ۲۱۲ ۲ ۰ ۵۴۸
۱۰۹ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۰۰۹-۰۴-۲۴ ۴۵۹ ۸۳ ۳ ۱ ۵۴۶
۱۱۰ کاربر:Parastoo ۲۰۱۲-۰۱-۱۳ ۱۹۱ ۳۵۰ ۲ ۰ ۵۴۳
۱۱۱ کاربر:Yoosef Pooranvary ۲۰۰۵-۰۶-۰۷ ۳۶۸ ۱۶۶ ۳ ۱ ۵۳۸
۱۱۲ کاربر:محک ۲۰۰۹-۱۱-۲۴ ۲۱۵ ۲۸۵ ۲۳ ۰ ۵۲۳
۱۱۳ کاربر:Simsala111 ۲۰۱۱-۰۱-۲۲ ۱۸۵ ۳۳۲ ۵ ۰ ۵۲۲
۱۱۴ کاربر:Cobain ۲۰۰۸-۰۸-۲۰ ۹۰ ۴۲۶ ۳ ۰ ۵۱۹
۱۱۵ کاربر:Pouyakhani ۲۰۱۰-۰۷-۱۰ ۲۵۹ ۲۴۰ ۲ ۰ ۵۰۱
۱۱۶ کاربر:TruthPraiser ۲۰۰۹-۰۸-۰۱ ۳۸۷ ۱۱۰ ۰ ۰ ۴۹۷
۱۱۷ کاربر:Mehran ۲۰۰۶-۰۱-۲۴ ۲۸۰ ۲۰۲ ۸ ۱ ۴۹۱
۱۱۸ کاربر:هما فیزیک ۲۰۱۶-۱۲-۰۳ ۵۷ ۴۳۳ ۰ ۰ ۴۹۰
۱۱۹ کاربر:Mani-bakhtiar ۲۰۰۶-۰۵-۱۳ ۲۴۲ ۲۳۷ ۲ ۰ ۴۸۱
۱۲۰ کاربر:فرزند ایران اسلامی ۲۰۱۱-۰۷-۱۲ ۴۲۸ ۴۳ ۰ ۰ ۴۷۱
۱۲۱ کاربر:Soheyl75 ۲۰۱۲-۰۹-۲۶ ۲۵۳ ۲۱۱ ۲ ۰ ۴۶۶
۱۲۲ کاربر:P.arashnia ۲۰۱۲-۱۲-۲۶ ۲۵۹ ۲۰۱ ۳ ۰ ۴۶۲
۱۲۳ کاربر:Saeidrshrmz ۲۰۱۶-۱۲-۲۸ ۱۰۶ ۳۵۰ ۴ ۱ ۴۶۱
۱۲۴ کاربر:AFlorence ۲۰۱۳-۰۱-۰۲ ۲۱۷ ۲۲۰ ۲ ۰ ۴۳۹
۱۲۵ کاربر:BaqBan20 ۲۰۱۵-۰۴-۱۴ ۲۵۲ ۱۸۱ ۱ ۰ ۴۳۴
۱۲۶ کاربر:Huji ۲۰۰۶-۰۷-۲۲ ۲۹۵ ۱۳۰ ۴ ۰ ۴۲۹
۱۲۷ کاربر:Hosseiniran ۲۰۱۱-۰۸-۰۵ ۲۶۵ ۱۴۵ ۶ ۰ ۴۱۶
۱۲۸ کاربر:Armanjafari ۲۰۱۲-۰۵-۱۹ ۳۳۴ ۷۷ ۲ ۰ ۴۱۳
۱۲۹ کاربر:Farshidr90 ۲۰۱۵-۰۴-۱۶ ۳۴ ۳۷۰ ۶ ۰ ۴۱۰
۱۳۰ کاربر:Gnosis ۲۰۰۷-۱۰-۱۵ ۳۷۹ ۲۷ ۰ ۰ ۴۰۶
۱۳۱ کاربر:M samadi ۲۰۰۶-۰۹-۲۴ ۳۵۰ ۵۴ ۰ ۰ ۴۰۴
۱۳۲ کاربر:Pbahramian ۲۰۰۸-۱۱-۰۷ ۲۶۸ ۱۳۱ ۱ ۰ ۳۹۹
۱۳۳ کاربر:Hashtablakoo2000 ۲۰۱۳-۰۵-۱۱ ۲۳۰ ۱۶۶ ۳ ۰ ۳۹۹
۱۳۴ کاربر:Ali ringo ۲۰۱۱-۰۳-۱۴ ۱۵۱ ۲۰۸ ۲۹ ۰ ۳۸۸
۱۳۵ کاربر:Sandman ۲۰۱۱-۰۴-۰۳ ۱۳۹ ۲۴۵ ۲ ۰ ۳۸۶
۱۳۶ کاربر:Mostafazizi ۲۰۰۵-۰۷-۲۳ ۲۵۰ ۱۳۲ ۴ ۰ ۳۸۶
۱۳۷ کاربر:Hanooz ۲۰۱۸-۰۴-۲۱ ۱۹۹ ۱۵۱ ۲۴ ۷ ۳۸۱
۱۳۸ کاربر:Raayen ۲۰۱۰-۰۹-۰۲ ۳۵۷ ۱۸ ۰ ۱ ۳۷۶
۱۳۹ کاربر:Ormazda ۲۰۱۳-۰۳-۱۳ ۲۸۲ ۸۸ ۰ ۰ ۳۷۰
۱۴۰ کاربر:Raatin ۲۰۱۱-۰۸-۱۱ ۳۱۰ ۵۵ ۰ ۰ ۳۶۵
۱۴۱ کاربر:Saeidpourbabak ۲۰۱۰-۰۲-۲۰ ۳۴۶ ۱۷ ۰ ۰ ۳۶۳
۱۴۲ کاربر:Movyn ۲۰۱۰-۱۰-۲۴ ۱۱۸ ۲۲۷ ۱۵ ۱ ۳۶۱
۱۴۳ کاربر:Ehsan aslani ۲۰۰۸-۱۲-۳۰ ۲۲۹ ۱۲۷ ۲ ۰ ۳۵۸
۱۴۴ کاربر:یکی از یاران خدا ۲۰۰۹-۰۷-۰۱ ۱۵۶ ۱۹۶ ۳ ۰ ۳۵۵
۱۴۵ کاربر:Hariva ۲۰۰۶-۱۱-۱۱ ۲۸۵ ۶۳ ۳ ۰ ۳۵۱
۱۴۶ کاربر:Ashkan P. ۲۰۰۹-۰۷-۲۷ ۱۱ ۳۳۲ ۷ ۰ ۳۵۰
۱۴۷ کاربر:Amirali-E ۲۰۱۰-۰۸-۳۰ ۶۳ ۲۸۲ ۶ ۰ ۳۵۰
۱۴۸ کاربر:Diako1971 ۲۰۱۲-۱۱-۱۳ ۲۰۶ ۱۲۹ ۱۴ ۰ ۳۴۹
۱۴۹ کاربر:Alimir1986 ۲۰۱۹-۰۱-۰۲ ۱۱۶ ۲۲۷ ۰ ۰ ۳۴۳
۱۵۰ کاربر:حامد میرزاحسینی ۲۰۰۸-۱۲-۲۳ ۲۴۲ ۹۹ ۱ ۰ ۳۴۲
۱۵۱ کاربر:خوش شانس ۲۰۱۳-۱۱-۰۲ ۲۳۳ ۱۰۶ ۱ ۰ ۳۴۰
۱۵۲ کاربر:Hamid Hassani ۲۰۰۹-۰۸-۲۳ ۱۷۵ ۱۶۳ ۰ ۰ ۳۳۸
۱۵۳ کاربر:AmerGEM ۲۰۱۴-۰۸-۲۴ ۳۰۴ ۳۴ ۰ ۰ ۳۳۸
۱۵۴ کاربر:Mehrdad elli ۲۰۱۵-۰۱-۰۹ ۴۰ ۲۸۹ ۸ ۰ ۳۳۷
۱۵۵ کاربر:Reza luke ۲۰۱۱-۰۷-۲۶ ۲۷۷ ۵۸ ۲ ۰ ۳۳۷
۱۵۶ کاربر:Companionship ۲۰۰۹-۰۴-۱۶ ۳۰۶ ۲۷ ۰ ۰ ۳۳۳
۱۵۷ کاربر:AmirAK ۲۰۱۱-۰۸-۲۵ ۱۶۰ ۱۷۱ ۰ ۰ ۳۳۱
۱۵۸ کاربر:ایلیا 2010 ۲۰۰۹-۰۳-۱۸ ۲۸۳ ۴۶ ۱ ۰ ۳۳۰
۱۵۹ کاربر:Ladybloomextract ۲۰۱۶-۰۳-۱۱ ۸۴ ۲۳۷ ۲ ۰ ۳۲۳
۱۶۰ کاربر:Ariaveeg ۲۰۱۲-۰۱-۲۷ ۱۷۹ ۱۴۱ ۳ ۰ ۳۲۳
۱۶۱ کاربر:Rezadecoder ۲۰۱۴-۰۲-۱۱ ۲۹۷ ۲۲ ۰ ۰ ۳۱۹
۱۶۲ کاربر:Sepidar ۲۰۱۷-۰۳-۲۵ ۱۹۰ ۱۲۷ ۰ ۰ ۳۱۷
۱۶۳ کاربر:Paraw ۲۰۰۸-۱۱-۲۳ ۶۹ ۲۴۱ ۶ ۰ ۳۱۶
۱۶۴ کاربر:محمد.رضا ۲۰۰۶-۰۳-۱۷ ۲۹۲ ۴ ۰ ۰ ۲۹۶
۱۶۵ کاربر:Mazdakabedi ۲۰۰۸-۰۶-۱۴ ۷۷ ۲۰۳ ۱۶ ۰ ۲۹۵
۱۶۶ کاربر:Shoshtari123 ۲۰۰۷-۰۶-۰۹ ۱۸۳ ۱۰۵ ۲ ۰ ۲۹۰
۱۶۷ کاربر:Jaleel2007 ۲۰۱۱-۱۲-۱۳ ۱۷۶ ۱۱۲ ۲ ۰ ۲۹۰
۱۶۸ کاربر:Arashk rp2 ۲۰۰۸-۰۲-۱۲ ۱۸۵ ۱۰۲ ۱ ۰ ۲۸۸
۱۶۹ کاربر:Hootandolati ۲۰۱۰-۰۵-۰۱ ۱۵۵ ۱۲۷ ۳ ۰ ۲۸۵
۱۷۰ کاربر:Aparhizi ۲۰۰۶-۰۸-۰۴ ۲۵۳ ۲۹ ۰ ۰ ۲۸۲
۱۷۱ کاربر:Nikoo.Amini ۲۰۱۸-۰۱-۲۷ ۲۲۸ ۵۲ ۰ ۰ ۲۸۰
۱۷۲ کاربر:Optional ۲۰۱۰-۰۲-۲۶ ۲۱۸ ۵۷ ۱ ۰ ۲۷۶
۱۷۳ کاربر:مسعود ۲۰۱۳-۰۵-۳۱ ۱۶ ۲۵۹ ۰ ۰ ۲۷۵
۱۷۴ کاربر:سعی ۲۰۰۶-۰۱-۰۷ ۲۶۹ ۳ ۰ ۰ ۲۷۲
۱۷۵ کاربر:Bi-on-ic ۲۰۱۶-۰۹-۱۸ ۱۸۵ ۸۵ ۰ ۰ ۲۷۰
۱۷۶ کاربر:Sa.vakilian ۲۰۰۶-۰۴-۲۳ ۱۹۰ ۷۲ ۷ ۰ ۲۶۹
۱۷۷ کاربر:Ojanfar ۲۰۰۵-۱۲-۰۳ ۱۷۸ ۸۱ ۶ ۰ ۲۶۵
۱۷۸ کاربر:Ali957 ۲۰۱۸-۰۷-۲۱ ۱۴۹ ۱۱۲ ۳ ۰ ۲۶۴
۱۷۹ کاربر:Hamidsad ۲۰۱۴-۰۶-۱۷ ۱۳۸ ۱۲۵ ۱ ۰ ۲۶۴
۱۸۰ کاربر:Poorya0014 ۲۰۱۳-۰۲-۲۳ ۸۶ ۱۳۶ ۳۸ ۳ ۲۶۳
۱۸۱ کاربر:Sina12 ۲۰۱۱-۰۱-۰۴ ۲۰۴ ۵۵ ۳ ۰ ۲۶۲
۱۸۲ کاربر:Zhilbert ۲۰۱۲-۰۱-۳۱ ۷ ۲۰۲ ۵۱ ۱ ۲۶۱
۱۸۳ کاربر:Blackorwhite ۲۰۰۸-۰۴-۱۵ ۱۵۸ ۱۰۰ ۲ ۰ ۲۶۰
۱۸۴ کاربر:یوشیمیتسو ۲۰۱۰-۰۷-۳۰ ۲۰۴ ۵۵ ۰ ۰ ۲۵۹
۱۸۵ کاربر:Farzan Shahdad ۲۰۱۰-۰۹-۰۵ ۵۵ ۲۰۱ ۲ ۰ ۲۵۸
۱۸۶ کاربر:Lombanto ۲۰۱۴-۰۹-۰۷ ۶۷ ۱۸۵ ۶ ۰ ۲۵۸
۱۸۷ کاربر:Jacilason ۲۰۱۵-۰۳-۲۳ ۱۲۲ ۱۳۳ ۲ ۰ ۲۵۶
۱۸۸ کاربر:RAHA68 ۲۰۱۴-۰۶-۲۴ ۱۰۳ ۱۵۲ ۰ ۰ ۲۵۵
۱۸۹ کاربر:KhabarNegar ۲۰۱۲-۰۳-۱۱ ۱۳۴ ۱۱۶ ۳ ۰ ۲۵۳
۱۹۰ کاربر:ویلیام علی اللهياری ۲۰۱۶-۰۶-۲۷ ۲۸ ۲۲۲ ۱ ۰ ۲۵۱
۱۹۱ کاربر:Masterofthename ۲۰۱۴-۰۴-۱۶ ۵۱ ۱۹۲ ۴ ۰ ۲۴۷
۱۹۲ کاربر:Alamir ۲۰۱۱-۰۷-۲۲ ۱۵۵ ۹۱ ۱ ۰ ۲۴۷
۱۹۳ کاربر:آسا ۲۰۰۶-۱۱-۲۶ ۱۴۰ ۱۰۷ ۱ ۰ ۲۴۷
۱۹۴ کاربر:Ghasem1122 ۲۰۱۳-۰۲-۲۱ ۱۰۵ ۱۴۰ ۱ ۰ ۲۴۶
۱۹۵ کاربر:Metagalaxy ۲۰۱۶-۰۹-۰۲ ۸۲ ۱۵۳ ۶ ۱ ۲۴۲
۱۹۶ کاربر:شاپور پارسی ۲۰۱۵-۰۱-۰۵ ۱۱۰ ۱۳۲ ۰ ۰ ۲۴۲
۱۹۷ کاربر:ارژنگ ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۱۲۹ ۱۰۸ ۴ ۰ ۲۴۱
۱۹۸ کاربر:Dreamfall ۲۰۰۷-۰۶-۱۱ ۲۹ ۲۰۱ ۹ ۰ ۲۳۹
۱۹۹ کاربر:Artacoana ۲۰۰۶-۰۳-۲۸ ۱۴۲ ۸۹ ۵ ۰ ۲۳۶
۲۰۰ کاربر:In fact ۲۰۱۱-۰۴-۰۴ ۲۲۹ ۴ ۰ ۰ ۲۳۳