قبیله پارتاکی از جمله شش قبیله مادی بود این کلمه (پارتاکنیان) ریشه ایرانی دارد. دیگر قبایل مادی شامل بوسیان، استروخاتیان، بودیان، مغان و اریزانتیان می‌‌باشد. کادوسیان، گلان، هیرکانیان، ماتیانیان، اینیان، کردوخیان، کورتی، الیمایی، کوسیان، ماردها، تپوریان، ماران و پارسیان قبایلی بودند که به عقیدۀ هرودوت از قبایل غیر مادی فلات ایران و نواحی اطراف آن بودند.

پارتاکی
قبیله
مکانفلات ایران
تبارآریایی
شاخه‌هاماد

پیدایشویرایش

قبایل مادی توسط دیااکو به صورت یک ملت درآمدند.[۱]

رابطهویرایش

آن‌ها از دیگر مادها به‌طور جداگانه می‌زیستند و با آن‌ها متحد نمی‌شدند.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • علی‌یف، اقرار (۱۳۸۸). پادشاهی ماد. تهران: ققنوس.
  • دیاکونوف، ا. م. (۱۳۴۵). تاریخ ماد. تهران: کتابخانه دانشگاه ملی ایران.